Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 14
«  1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14 1 Księga Mojżeszowa 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się za dni Amrafela, króla Szynearu, Arjocha, króla Ellasaru, Kedarlaomera, króla Elamu, i Tidala, królaGoimu. [2] »Wiedli wojnę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, królem Amory, z Szynabem, królem Admy, i z Szemeberem, królem Cebojimu, i z królem Beli, to jest Coaru. [3] »Wszyscy ci zgromadzili się do doliny Syddym, to jest (teraz) morza Solnego. [4] »Dwanaście lat służyli poddańczo Kedarlaomerowi a w trzynastym roku zbuntowali się. [5] »A w czternastym roku nadciągnął Kedarlaomer i królowie, którzy z nim trzymali, i pobili Refaów w Aszterot-Karnajim i Zuzów w Ham i Emimów na równinie Kirjataim. [6] »I Chorejczyków w górach ich Seiru do równiny Paran, która przy pustyni. [7] »I wrócili się i przybyli do źródła Miszpat, to jest Kadesz, i pobili całą niwę Amaleka, a także i Emorytę, mieszkającego w Chacacon Tamar. [8] »Tedy wyruszył król Sodomy i król Amory i król Admy i król Cebojimu i król Beli, to jest Coaru, i uszykowali się przeciw nim do walki w dolinie Syddym, [9] »przeciw Kedarlaomerowi, królowi Elamu, Tydalowi, królowi Goimu, i Amrafelowi, królowi Szynearu, i Arjochemowi, królowi Ellasoru; czterech królów przeciw pięciu. [10] »A dolina Syddym była pełna dołów smolnych, więc uciekli królowie Sodomy i Amory i wpadli tam, a pozostali w góry uciekli, [11] »i zabrali całe mienie Sodomy i Amory i wszystką żywność ich i uszli. [12] »I zabrali Lota i dobytek jego, syna brata Abrama, i uszli; bo on mieszkał w Sodomie. [13] »Tedy przybył zbieg i opowiedział Abramowi, Hebrejczykowi, gdyż ten mieszkał w dąbrowie Mamre, Emorejczyka, brata Eszkola i brata Anera, a ci byli sprzymierzeńcami Abrama. [14] »Gdy usłyszał Abram, że pojmany bratanek jego, tedy uzbroił doświadczonych swoich, urodzonych w domu jego, trzystu osiemnastu i ścigał aż do Dan. [15] »I rozdzielił (obóz) przeciw nim (wrogom) nocą, on i słudzy jego; pobił ich i ścigał ich aż do Choby, która na lewo od Damaszku. [16] »I sprowadził na powrót cały dobytek a także Lota, bratanka swego, i dobytek jego sprowadził na powrót a także kobiety i lud. [17] »Tedy wyszedł król Sodomy naprzeciw niego po powrocie jego po pobiciu Kedarlaomera i królów, którzy z nim byli, do doliny Szawe, to jest doliny królewskiej. [18] »A Malki Cedek, król Salemu, wyniósł chleb i wino, bo był on kapłanem Boga najwyższego, [19] »i błogosławił go i rzekł: – Błogosławiony niech będzie Abram przez Boga Najwyższego, władcy nieba i ziemi. [20] »I pochwalony Bóg Najwyższy, który wydał wrogów twoich w rękę twoją. I dał mu dziesięcinę z wszystkiego. [21] »I rzekł król Sodomy do Abrama: – Oddaj mi dusze (ludzi) a dobytek weź sobie. [22] »Tedy rzekł Abram do króla Sodomy: – Podnoszę rękę moją ku Wiekuistemu, Bogu Najwyższemu, władcy nieba i ziemi, [23] »że ani nitki, ani rzemyka od sandału, że nic nie wezmę z wszystkiego, co twoje, abyś nie rzekł: – Ja wzbogaciłem Abrama. [24] »Nic dla mnie! Tylko co spożyli młodzieńcy i udział mężów, którzy szli ze mną, Aner, Eszkol i Mamre, oni niech wezmą udział swój. 
«  1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14 1 Księga Mojżeszowa 15  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl