Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 15
«  1 Księga Mojżeszowa 14 1 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Mojżeszowa 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po zdarzeniach tych stało się słowo Wiekuistego do Abrama w widzeniu, rzekłszy: – Nie bój się, Abramie! Jam tarczą tobie, nagroda twoja będzie mnoga bardzo. [2] »I rzekł Abram: – Panie, Wiekuisty! Cóż dajesz mi, skoro ja schodzę bezdzietnie? A posiadaczem domu mego będzie Damasceńczyk Eliezer. [3] »I rzekł Abram: – Otóż mnie nie dałeś potomka, tak więc domownik mój odziedziczy po mnie. [4] »Ale oto słowo Wiekuistego doszło go, rzekłszy: – Nie będzie dziedziczył po tobie ten, ale tylko który wyjdzie z łona twego, ten odziedziczy cię. [5] »I wyprowadził nazewnątrz (namiotu) i rzekł: – Spojrzyjże ku niebu i zlicz gwiazdy. Czy zdołasz zliczyć je? I rzekł do niego: – Takie będzie potomstwo twe. [6] »Więc zawierzył Wiekuistemu i poczytał Bóg mu to za cnotę. [7] »I rzekł do niego: – Jam Wiekuisty, który wyprowadził cię z Ur-Kasdim, aby oddać ci ziemię tę w dziedzictwo. [8] »Tedy rzekł: – Panie, Wiekuisty, po czem poznam, że ją dziedziczyć będę. [9] »Więc rzekł do niego: – Weź dla mnie jałowicę trzyletnią i kozę trzyletnią i barana trzyletniego i synogarlicę i gołąbka. [10] »Tedy przyniósł mu to wszystko i rozciął je na połowy i ułożył każdą część naprzeciw drugiej, ale ptaków nie rozcinał. [11] »I spuściło się drapieżne ptactwo na martwe ciała, lecz spłoszył je Abram. [12] »A miało się słońce ku zachodowi, gdy sen twardy padł na Abrama, a oto trwoga, ciemność wielka opadła go. [13] »I rzekł do Abrama: – Wiedz-że (dokładnie), iż obcem będzie potomstwo twe w kraju nie ich (własnym) i będzie ujarzmione i uciemiężone przez czterysta lat. [14] »Lecz także naród, któremu służyć będą, osądzę Ja, a potem wyjdą z dobytkiem wielkim. [15] »A ty przejdziesz do ojców swoich w spokoju, pogrzebiony będziesz w sędziwości szczęśliwej. [16] »A pokolenie czwarte powróci tu, gdyż nie pełna jest wina Emorejczyka do tedy. [17] »I stało się, gdy słońce zaszło a mrok nastał, a oto ognisko dymiące i pochodnia płonąca, które przeszły między kawały owe. [18] »W dniu owym zawarł Wiekuisty z Abramem przymierze, rzekłszy: – Potomstwu twemu oddam ziemię tę, od strumienia Micraimu, aż do strumienia wielkiego, do strumienia Frat, [19] »Kenejczyka i Kenizejczyka i Kadmonejczyka, [20] »i Chitejczyka i Peryzejczyka i Refaów, [21] »i Emorejczyka i Kanaanejczyka i Girgaszytę i Jebuzytę. 
«  1 Księga Mojżeszowa 14 1 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Mojżeszowa 16  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl