Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 16
«  1 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Mojżeszowa 16 1 Księga Mojżeszowa 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Saraj, żona Abrama, nie rodziła mu; miała zaś służebnicę micrejską imieniem Hagar. [2] »Więc rzekła Saraj do Abrama: – Otóż powstrzymał mnie Wiekuisty od rodzenia, pójdźże do służebnicy mojej, może zbuduję się przez nią. I usłuchał Abram głosu Saraj. [3] »I wzięła Saraj, żona Abrama, Hagarę micrejską, służebnicę swoją, po upływie dziesięciu lat od pobytu Abrama w kraju Kanaan, i oddała ją Abramowi, mężowi swemu, za żonę. [4] »I poszedł do Hagary i poczęła, a widząc, że poczęła, tedy zlekceważona była władczyni jej w oczach jej. [5] »Tedy rzekła Saraj do Abrama: – Krzywda moja na ciebie (niech spadnie)! Ja oddałam służebnicę moją na łono twe, a widząc, że poczęła, zlekceważona jestem w oczach jej. Niechże rozsądzi Wiekuisty między mną a tobą! [6] »Więc rzekł Abram do Saraj: – Otóż służebnica twa w ręce twej; czyń z nią, co dobre w oczach twych. Tedy upokarzała ją Saraj, że uciekła przed nią. [7] »A spotkał ją anioł Wiekuistego u źródła wód w pustyni, u źródła na drodze do Szur, [8] »i rzekł: – Hagaro, służebnico Saraj! Skąd przybyłaś i dokąd pójdziesz? A ona rzekła: – Przed Saraj, władczynią moją, ja uciekłam. [9] »Tedy rzekł do niej anioł Wiekuistego: – Wróć do władczyni swej i ukorz się pod rękami jej. [10] »I rzekł do niej anioł Wiekuistego: – Bardzo rozmnożę potomstwo twe, że nie będzie zliczone dla mnogości. [11] »I rzekł do niej anioł Wiekuistego: – Oto poczęłaś i urodzisz syna, więc nazwij imię jego: Jiszma-El, gdyż słyszał Wiekuisty o zgnębieniu twoim. [12] »Ale on będzie dzikim człowiekiem, ręka jego przeciw wszystkim a ręka wszystkich przeciw niemu i wobec wszystkich braci swych mieszkać będzie. [13] »I wezwała imię Wiekuistego, który przemówił do niej: – Tyś jest Bóg zjawy, gdyż mówiła: – Czy widzę tu coś po zjawieniu? [14] »Dlatego nazwano studnię tę studnią Lachaj Roi („pod żywą zjawą”). Oto ona między Kadesz a Bared. [15] »I urodziła Hagar Abramowi syna i nazwał Abram imię syna swego, którego urodziła Hagar: Jiszmael. [16] »Abram miał osiemdziesiąt i sześć lat, gdy urodziła Hagar Jiszmaela Abramowi. 
«  1 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Mojżeszowa 16 1 Księga Mojżeszowa 17  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl