Teksty » Salomon Spitzer - Księga Genesis [1,1-34,31] » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  1 Księga Mojżeszowa 19 1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy wyruszył stamtąd Abraham do krainy ku południowi i zamieszkał między Kadesz a Szur i przebywał w Gerar. [2] »I mówił o Sarze, żonie swojej: – Siostra to moja. Więc posłał Abimelech, król Geraru, i zabrał Sarę. [3] »Ale zjawił się Bóg Abimelechowi we śnie w nocy i rzekł do niego: – Wiedz, że umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, gdyż jest małżonką męża. [4] »Lecz Abimelech nie zbliżył się do niej i rzekł: – Panie, czyż naród także cnotliwy zabijesz? [5] »Czyż nie on sam powiedział mi: – Siostra to moja; a ona, także sama ona powiedziała: – Bratem moim jest on. W prostocie serca mego i w czystości rąk moich to uczyniłem. [6] »Tedy rzekł mu Bóg we śnie: – Także ja wiedziałem, że w prostocie serca uczyniłeś to, a także ja powstrzymałem ciebie od grzeszenia wobec mnie, dlatego nie dopuściłem cię, abyś dotknął się jej. [7] »A teraz zwróć żonę tego męża, gdyż prorokiem on jest i pomodli się za ciebie i będziesz żył; ale jeśli jej nie zwrócisz, wiedz, że śmiercią umrzesz ty i wszystko, co twoje. [8] »Więc wstał Abimelech rano i zwołał wszystkie sługi swe i opowiedział wszystkie słowa te do uszu ich; tedy zlękli się owi ludzie bardzo. [9] »I zawołał Abimelech Abrahama i rzekł do niego: – Cóżeś uczynił nam? A cóż zgrzeszyłem wobec ciebie, że przywiodłeś na mnie i na królestwo moje grzech wielki? Czyny, jakich nie należy pełnić, wykonałeś wobec mnie. [10] »I rzekł Abimelech do Abrahama: – Cóż upatrywałeś, że uczyniłeś rzecz taką? [11] »Tedy odrzekł Abraham: – Gdyż mówiłem sobie: – Może nie ma bojaźni Bożej na miejscu tym, więc zabiją mnie z powodu żony mojej. [12] »I też rzeczywiście siostrą moją, córką ojca mego jest, ale nie córką matki mojej, i została żoną moją. [13] »I stało się, gdy (na tułaczkę) wywiódł mnie Bóg z domu ojca mego, rzekłem tedy do niej: – Ta niech będzie łaska twoja, którą wyświadczysz mi w każdym miejscu, dokąd przyjdziemy. Powiedz o mnie: – bratem moim jest on. [14] »Więc wziął Abimelech owce i bydło i sługi i służebnice i dał Abrahamowi i zwrócił mu Sarę, żonę jego. [15] »I rzekł Abimelech: – Oto kraj mój przed tobą: gdzie dobrze w oczach twoich, zamieszkaj. [16] »A do Sary rzekł: – Patrz, daję tysiąc srebrników bratu twemu, niech to będzie tobie zasłoną ócz wobec wszystkich, którzy przy tobie i wobec wszystkich i jesteś usprawiedliwiona. [17] »I pomodlił się Abraham do Boga i uzdrowił Bóg Abimelecha i żonę jego i służebnice jego, że rodziły. [18] »Bowiem zupełnie zawarł był Wiekuisty dotychczas każdy żywot domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. 
«  1 Księga Mojżeszowa 19 1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21  »


 Źródło tekstu: Polona.pl - Pięcioksiąg MojżeszaOpis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. Skanowanie i obróbka OCR: RobGes. Korekta tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl