Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Ewangelia Marka » Rozdział 13
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy wychodził on z kościoła, mówi mu jeden z uczniów jego: Nauczycielu oto jakowe to kamienie, i jakowe budowania? [2] »A Jezus odpowiedziawszy rzekł mu: Widzisz te wielkie budowania? Nie będzie zostawiony kamień na kamieniu, który by nie był rozwalon. [3] »A gdy siedział on na górze Oliwnej przeciw Kościołowi, pytali go z osobna, Piotr, i Jakub, i Jan, i Andrzey: [4] »Powiedz nam, kiedy te rzeczy będą, a co za znak kiedy się będą miały te rzeczy wszytkie skończyć? [5] »A Jezus odpowiedziawszy im, począł mówić: Patrzcie, aby kto was nie zwiódł. [6] »Abowiem wiele ich przyjdzie w imię moje, mówiąc, iż ja jestem; a wiela ich zwiodą. [7] »A gdy usłyszycie wojny, i słuchy o wojnach, nie trwożcież sobą; Bo się to musi stać; ale jeszcze nie koniec. [8] »Abowiem powstanie naród przeciw narodowi, i Królestwo przeciw Królestwu, i będą trzęsienia ziemie miejscami, i będą głody i trwogi; początki boleści te rzeczy są. [9] »A patrzcie wy samych siebie; bo podadzą was do rad siedzących i w zgromadzeniach bici będziecie, i przed Starostami, i przed Królmi postawieni będziecie dla mnie, na świadectwo im. [10] »A u wszytkich narodów potrzeba aby naprzód była obwoływana Ewanielia. [11] »A gdy wodzić będą was wydawając, nie pieczołujcie się przed tym cobyście mówili, ani się starajcie; ale cokolwiekby było dano wam onej godziny, to mówcie; Abowiem nie jesteście wy którzy mówicie, ale duch on święty. [12] »A wyda brat brata na śmierć; i ociec dziecię; i powstaną dzieci przeciw rodzicom, i śmiercią zgładzą je. [13] »I będziecie znienawidzeni od wszytkich dla imienia mego; Lecz ktoby wytrwał do końca, ten będzie zbawion. [14] »A gdy ujźrzycie obrzydłość spustoszenia, która opowiedziana była od Daniela Proroka, stojącą gdzie nie trzeba, (kto czyta niech rozumie), tedy ci co w Judejskiey ziemi będą, niech uciekają na góry. [15] »A ten który będzie na dachu, niech nie sstępuje do domu, ani wchodzi wziąć co z domu swego; [16] »A na roli będący, niech się nie wraca na zad, brać szaty swojej. [17] »A biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni. [18] »A módlcie się, aby nie było uciekanie wasze zimie. [19] »Abowiem będą dni ony uciskiem, jaki nie był taki od początku stworzenia które stworzył Bóg, aż do tąd, ani będzie. [20] »A jeśliby Pan nie ukrócił onych dni, nie byłoby zachowane żadne ciało; Ale dla wybranych które wybrał, ukrócił dni onych. [21] »A tedy jeśliby kto wam rzekł: Oto tu Christus, abo oto tam, nie wierzcie. [22] »Bo powstaną fałszywi Christusowie, i fałszywi Prorocy; i dadzą znamiona i cuda ku zwiedzeniu, by można i wybranych. [23] »A wy patrzcie, oto wprzód powiedziałem wam wszytkie rzeczy. [24] »Ale w one dni po ucisku onym, słońce się zaćmi, i księżyc nie da jasności swej. [25] »I gwiazdy niebieskie będą spadać, i mocy które są na niebiesiech zatrząsną się. [26] »A tedy oglądają syna człowieczego przychodzącego w obłokach z mocą z wielką i chwałą. [27] »A tedy pośle anioły swe, i zgromadzi wszytki swe wybrane od czterech wiatrów, od kraju ziemie aż do kraju nieba. [28] »A od figi uczcie się przypowieści: Kiedy już gałąska jej jędrną będzie, i wypuszcza liścia, poznawacie iż blisko lato jest. [29] »Także i wy kiedy te rzeczy ujźrzycie iż się dzieją poznawajcie że blisko jest u drzwi. [30] »Amen mówię wam, że nie przeminie rodzaj ten aż się wszytkie te rzeczy sstaną. [31] »Niebo i ziemia przeminą, ale mowy moje nie przeminą. [32] »A o dniu onym i godzinie żaden niewie, ani aniołowie którzy są w niebie, ani syn, jedno Ociec. [33] »Patrzcie, czujcież a módlcie się; bo niewiecie kiedy czas jest. [34] »Jako człowiek odjeżdżając precz zostawiwszy dom swój, i dawszy sługom swym zwierzchność, i każdemu robotę jego, i wrotnemu przykazał aby czuł. [35] »Czujcież tedy, (bo niewiecie kiedy Pan onego domu przychodzi, zwieczorali, abo w pułnocy, abo gdy kurzy poją, abo z poranku.) [36] »By przyszedszy z prędka nie znalazł was śpiących. [37] »A co wam mówię, wszytkim mówię: Czujcie. 
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »