Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Rzymian » Rozdział 10
«  List do Rzymian 9 List do Rzymian 10 List do Rzymian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia, upodobanie mego serca i prośba która jest ku Bogu, za Izraelem jest ku zbawieniu. [2] »Abowiem świadczę im, iż gorliwość ku Bogu mają, ale nie według znajomości. [3] »Bo nie znając onej Bożej sprawiedliwości, a szukając jakoby własną sprawiedliwość wystawili, onej sprawiedliwości Bożej nie są poddani. [4] »Koniec bowiem zakonu jest Christus, ku sprawiedliwości wszelkiemu wierzącemu. [5] »Abowiem Moyzesz opisuje sprawiedliwość onę która jest z zakonu, Iż któryby czynił je człowiek, żyć będzie w nich. [6] »A ona która jest z wiary sprawiedliwość, tak mówi: Nie mów w sercu twym: Któż wstąpi do nieba? To jest Christusa sprowadzić. [7] »Abo, kto zstąpi do przepaści? To jest Christusa z martwych wyprowadzić. [8] »Ale cóż mówi? Blisko ciebie słowo jest w ustach twych, i w sercu twym; to jest słowo wiary które obwoływamy. [9] »Iż jeślibyś wyznał usty twymi Panem być Jezusa, i uwierzyłbyś w sercu twoim że Bóg go wzbudził z martwych, zbawion będziesz. [10] »Sercem bowiem wierzono bywa ku sprawiedliwości, a usty wyznawano bywa ku zbawieniu. [11] »Mówi bowiem pismo: Wszelki kto wierzy weń, zasromany nie będzie. [12] »Abowiem niemasz różności i Żyda, i Greka. Bo tenże Pan wszytkich, bogaty na wszytki, którzy go wzywają. [13] »Wszelki bowiem któryby wzywał imienia Pańskiego, zbawion będzie. [14] »Jakoż tedy wzywać będą onego w którego nie uwierzyli? A jako uwierzą onemu, czego nie słyszeli? A jako usłyszą oprócz obwoływającego? [15] »Jakoż też będą obwoływać, jeśliby nie byli posłani? Jako napisano jest: Jako śliczne są nogi opowiedających pokój, opowiedających dobra. [16] »Ale nie wszyscy usłuchali Ewanieliey. Abowiem Ezaiasz mówi: Panie, któż uwierzył powieści naszej? [17] »Wiara tedy jest z słuchania; a słuchanie przez słowo Boże. [18] »Ale mówię: Zali nie słyszeli? I owszem na wszytkę ziemię wyszedł głos ich, i na kraje świata słowa ich. [19] »Ale mówię: Zali nie poznał Izrael? Pierwszy Moyzesz mówi: Ja was ku zazdrości pobudzę przez nie naród, przez naród nie rozumny zagniewam was. [20] »A Ezaiasz ośmiela się i mówi: Jestem nalezion od onych którzy mię nie szukali, jawnym sstałem się onym, którzy się o mnie nie pytali. [21] »A do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu nieposłusznego i przeciwnomównego. 
«  List do Rzymian 9 List do Rzymian 10 List do Rzymian 11  »