Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Rzymian » Rozdział 6
«  List do Rzymian 5 List do Rzymian 6 List do Rzymian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cóż tedy rzeczemy? Będziemyli trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? [2] »Niech to nie będzie! Którzykolwiekeśmy umarli grzechowi, jakoż jeszcze żyć będziemy w nim? [3] »Abo niewiecie iż którzykolwiek ponurzeni jesteśmy w Christusa Jezusa, w śmierć jego ponurzeni jesteśmy? [4] »Jesteśmy tedy pospołu pogrzebieni z nim przez ponurzenie w śmierć; aby jako wzbudzon jest Christus od umarłych, dla chwały Ojcowskiej, takżebyśmy też my w nowości żywota chodzili. [5] »Bo jeśliżeśmy się przyszczepionymi sstali w podobieństwo śmierci jego, tedy też w onego powstania podobieństwo przyszczepieni będziemy. [6] »To wiedząc, że on stary nasz człowiek pospołu jest ukrzyżowan, aby zniszczone było ciało grzechu, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. [7] »Bo kto umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. [8] »A jeśliśmy umarli z Christusem, wierzymy iż też żyć będziemy z nim; [9] »Wiedząc że Christus wzbudzony od umarłych, więcej nie umiera, śmierć mu więcej nie panuje. [10] »Bo co umarł, grzechowi umarł raz; A co żywie, żywie Bogu. [11] »Także i wy poczytajcie samych siebie umarłymi być grzechowi, a żywiącymi Bogu w Christusie Jezusie Panu naszym. [12] »Niechże tedy nie króluje grzech w śmiertelnym waszym ciele, ku temu żebyście usłuchać go mieli w pożądliwościach jego; [13] »Ani wystawujcie członków waszych zbrojami niesprawiedliwości grzechowi; ale wystawcie siebie samych Bogu jako z umarłych żywiącymi, i członki wasze zbrojami sprawiedliwości Bogu. [14] »Grzech bowiem wam panować nie będzie; Bo nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską. [15] »Cóż tedy? Będziemyli grzeszyli, iż nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską? Niech to nie będzie! [16] »Niewieciesz, iż komu się stawicie niewolnikami ku posłuszeństwu, niewolnikami jesteście, komu posłuszni jesteście; choć grzechu na śmierć, choć posłuszeństwa ku sprawiedliwości? [17] »A dzięka Bogu, że bywszy niewolnikami grzechu, usłuchaliście z serca, onego, pod który jesteście poddani, wzoru nauki. [18] »A będąc wolnymi uczynieni od grzechu, zniewoleniście sprawiedliwości. [19] »Ludzkiego coś mówię, dla słabości ciała waszego. Jakoście bowiem wystawiali członki wasze niewolnikami nieczystości i nieprawości, ku nieprawości; także teraz wystawiajcie członki wasze niewolnikami sprawiedliwości, ku poświęceniu. [20] »Bo gdyście niewolnikami byli grzechu, wolnymi byliście sprawiedliwości; [21] »Któryżeście tedy owoc mieli na on czas onych rzeczy za które się teraz sromacie? bo koniec onych jest śmierć. [22] »A teraz będąc wolnymi uczynieni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie owoc wasz ku poświęceniu, a koniec, żywot wieczny. [23] »Abowiem zapłaty grzechowe śmierć; A darowanie Boże jest żywot wieczny, w Christusie Jezusie Panu naszym. 
«  List do Rzymian 5 List do Rzymian 6 List do Rzymian 7  »