Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Koryntian » Rozdział 12
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o duchownych darzech, bracia, niechcę abyście nie wiedzieli. [2] »Wiecie gdyście Pogany byli, do bałwanów niemych, jako was wiedziono, byliście zawiedzieni. [3] »Przetoż oznajmuję wam, iż żaden w duchu Bożym mówiąc, nie rzecze przeklęctwem być Jezusa; i żaden nie może rzec Jezusa Panem być, jedno w duchu świętym. [4] »A rozdzielności darowania są, lecz tenże duch; [5] »I rozdzielności posługowania są, a tenże Pan; [6] »I rozdzielności spraw skutecznych są, a tenże jest Bóg, który skutecznie sprawuje one wszytkie rzeczy we wszytkich. [7] »A każdemu bywa dane objawienie onego ducha ku pożytkowi. [8] »Abowiem jednemuć przez onego ducha bywa dana mowa mądrości; a drugiemu mowa umiejętności, wedle tegoż ducha; [9] »A inszemu wiara, w tymże duchu; a drugiemu darowanie leczenia, w tymże duchu; [10] »A drugiemu skuteczne sprawowania mocy; a drugiemu proroctwo; a drugiemu rozsądzanie duchów; a inszemu rodzaje języków; a drugiemu wykładanie języków. [11] »A wszytkie te rzeczy sprawuje skutecznie jeden i tenże duch, rozdzielając zosobna każdemu jako chce. [12] »Jako bowiem ciało jedno jest, a członków ma wiele, a wszytki członki ciała jednego, choć ich wiele jest, jednym są ciałem; także i Christus. [13] »Abowiem w jednym duchu my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ponurzeni; choć Żydowie, choć Grekowie, choć niewolnicy, choć wolni; i wszyscy w jednego ducha napojeni jesteśmy. [14] »Abowiemci ciało niejest jednym członkiem, ale wiele. [15] »Jeśliby rzekła noga: Dla tego iż nie jestem ręką, nie jestem z ciała; izali dla tego nie jest z ciała? [16] »A jeśliby rzekło ucho: Dla tego iż nie jestem okiem, nie jestem z ciała; zali dla tego nie jest z ciała? [17] »Jeśliż całe ciało okiem, gdzież słuch? Jeśliż całe słuchem, gdzież wonianie? [18] »A teraz Bóg położył członki zosobna każdy z nich w ciele, jako chciał. [19] »A jeśliby były wszytki jednym członkiem, gdzież ciało? [20] »A teraz wieleć członków, lecz jedno ciało. [21] »A nie może oko rzec ręce: Nie potrzeba mi cię; abo zasię głowa nogam: Nie potrzeba mi was. [22] »Owszem daleko więcej, które się zdadzą członki ciała mdlejsze być, potrzebne są. [23] »A które mniemamy być niepoczciwsze członki ciała, tymże poczciwości obfitszej przydawamy; a sromotne członki nasze poczciwość obfitszą mają. [24] »A poczciwe członki nasze nie potrzebują poczciwości; ale Bóg społu umiarkował ciało, onemu któremu niedostawa, obfitszą dawszy poczciwość. [25] »Aby nie było rozerwanie w ciele, ale iżby się jednako jedny o drugie pieczołowały członki. [26] »A chociaż cierpi jeden członek, społu cierpią wszytki członki; choć bywa uczczony jeden członek, wespół się radują wszytki członki. [27] »A wy jesteście ciałem Christusowym, i członkami po części. [28] »A jedneć postanowił Bóg we Zborze, naprzód Apostoły, powtóre Proroki, potrzecie Nauczyciele; potym mocy, za tym darowania leczenia, podpomagania, rządzenia, rodzaje języków. [29] »Izali wszyscy są Apostołmi? izali wszyscy Proroki? izali wszyscy Nauczycielmi? izali wszyscy mocy? [30] »Izali wszyscy darowania mają leczenia? izali wszyscy języki mówią? izali wszyscy wykładają? [31] »Gorliwież żądajcie darów lepszych. A jeszcze nader zacną drogę wam okazuję. 
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »