Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List do Koryntian » Rozdział 9
«  1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Izali nie jestem Apostołem? izali nie jestem wolnym? izalim Jezusa Christusa Pana naszego nie widział? izali uczynkiem moim wy nie jesteście w Panu; [2] »Jeśli innym nie jestem Apostołem, ale wżdy wam jestem. Abowiem pieczęcią mego urzędu Apostolskiego wy jesteście w Panu. [3] »Moja obrona przeciwko onym którzy mię szacują to jest. [4] »Izali nie mamy zwierzchności jeść i pić? [5] »Izali nie mamy zwierzchności siostry żony wodzić z sobą, jako i drudzy Apostołowie, i bracia Pańscy, i Kefas? [6] »Abo ja sam tylko i Barnabasz nie mamy zwierzchności nie robić? [7] »Kto wojuje własnym żołdem kiedy? któż sadzi winnicę, a z owocu jej nie je? Abo kto pasie trzodę, a z mleka onej trzody nie je? [8] »Izali według człowieka te rzeczy mówię? Abo też zakon tych rzeczy nie mówi? [9] »Abowiem w zakonie Moyzeszowym napisano jest: Nie zamkniesz gęby wołowi zboże wymłacającemu. Izali się o woły stara Bóg? [10] »Czyli dla nas koniecznie mówi? Abowiem dla nas jest napisano: Iż pod nadzieją ma, on który orze, orać, a który młóci, nadzieje swojej uczestnikiem ma być, pod nadzieją. [11] »Jeśliśmy my wam duchowne dobra siali, wielka to gdybyśmy my wasze cielesne pożęli? [12] »Jeśli inszy onej zwierzchności nad wami używają, czemu nie raczej my? wszakżeśmy nie używali zwierzchności tej; ale wszytko znaszamy, abyśmy omieszkania którego nie dali Ewanieliey Christusowej. [13] »Azaż nie wiecie iż oni którzy rzeczy święte sprawują, z świętego jedzą? A którzy ołtarza pilnują, z ołtarza spólną cząstkę biorą. [14] »Tak też Pan rozrządził onym którzy Ewanielią opowiedają, aby z Ewanieliey żyli. [15] »A jam żadnej nie używał z tych rzeczy. A nie pisałem tego aby się tak dziać miało we mnie. Bo dobrze mnie raczej umrzeć, niżby przechwalanie moje miał kto próżnym uczynić. [16] »Bo jeśli Ewanielią opowiedam, nie mam chłuby; bo potrzeba mię dolega. A biada mnie jest, jeślibym Ewanieliey nie opowiedał. [17] »Jeśli bowiem dobrowolny to czynię, zapłatę mam; jeśliż poniewolny, szafarstwa mi zwierzono. [18] »Któraż tedy moja jest zapłata? Abym opowiedając Ewanielią bez nakładu wystawił Ewanielią Christusowę, ku temu żebych nie nazbyt używał zwierzchności mej w Ewanieliey. [19] »Abowiem wolnym będąc od wszytkiego, wszytkimem samego siebie zniewolił, abych ich więcej pozyskał. [20] »I sstałem się Żydom jako Żyd, abych Żydów pozyskał; Onym którzy pod zakonem są, jakobych był pod zakonem; abym one którzy pod zakonem są, pozyskał. [21] »Onym którzy są bez zakonu, jako bezzakonny, (nie będąc bezzakonnym Bogu, ale zakonnym Christusowi,) abym pozyskał bezzakonnych. [22] »Sstałem się niemocnym jako niemocny, abych niemocnych pozyskał. Wszytkim sstałem się wszytko, abych zgoła niektóre zbawił. [23] »A to czynię dla Ewanieliey, abym się społu uczestnikiem jej sstał. [24] »Azaż niewiecie, iż oni którzy w zawód biegają, wszyscyć bieżą, lecz jeden bierze zakład? Także bieżcie abyście uchwycili. [25] »A wszelki bojujący na wszem się powściąga. Onić tedy, aby skazitelną koronę wzięli, a my nieskazitelną. [26] »Ja tedy tak bieżę, nie jako na niepewną; tak szermuję, nie jako powietrze bijąc. [27] »Ale stosy zadaję mojemu ciału, i zniewalam je; bym snadź inszym obwoływając, sam się odrzuconym nie sstał. 
«  1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10  »