Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List Jana » Rozdział 3
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Baczcie jakową miłość dał nam on Ociec, abyśmy dziećmi Bożymi nazywani byli; Dla tego świat nie zna nas, iż nie poznał jego. [2] »Moi mili! teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeszcze się nie okazało czym będziemy; Lecz wiemy iż gdy się okaże, podobni mu będziemy, iż oglądamy go jako jest. [3] »A wszelki który ma nadzieję tę w nim, oczyścia samego siebie, jako i on czysty jest. [4] »Każdy który czyni grzech, przestępstwo zakonu też czyni; a grzech jest przestępstwo zakonu. [5] »A wiecie iż się on okazał, aby grzechy nasze zniósł, a grzechu w nim niemasz. [6] »Wszelki który w nim mieszka, nie grzeszy; kto grzeszy, nie widział go, ani poznał go. [7] »Dziatki! żaden niechaj nie zwodzi was; kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako on sprawiedliwy jest. [8] »Kto czyni grzech, ze dyabła jest; iż od początku dyabeł grzeszy. Na to się okazał syn Boży, aby skaził uczynki dyabłowe. [9] »Wszelki który się narodził z Boga, grzechu nie czyni; iż nasienie jego w nim trwa; i nie może grzeszyć, iż z Boga narodzony jest. [10] »W tym znaczne są dzieci Boże, i dzieci dyabłowe. Wszelki który nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i który nie miłuje brata swego. [11] »Iż to jest poselstwo króreście słyszeli od początku, abyśmy miłowali jedni drugich. [12] »Nie jako Kain z onego złośnika był, i zabił brata swego. A przeczże go zabił? iż uczynki jego złe były, a ony brata jego sprawiedliwe. [13] »Nie dziwujcie się bracia moi! jeśli nienawidzi was świat. [14] »My wiemy iżeśmy przeniesieni z śmierci do onego żywota, iż miłujemy bracią. Kto nie miłuje brata, trwa w śmierci. [15] »Wszelki który nie nawidzi brata swego, mężobójcą jest. A wiecie iż wszelki mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie trwającego. [16] »W tymeśmy poznali miłość, iż on za nas duszę swą położył; i myśmy powinni za bracią duszę kłaść. [17] »A ktoby miał żywność świata tego, a widziałby brata swego potrzebującego, a zawarłby wnętrzności swe przed nim, jakoż miłość Boża trwa w nim? [18] »Dziatki moje! nie miłujmy mową ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. [19] »A po tym znamy iż z prawdy jesteśmy, i przed nim uspokoimy serca nasze. [20] »Iż jeśliby nas obwiniło nasze serce, iż więtszy jest Bóg niż serce nasze, i wie wszytko. [21] »Namilejszy! jeśli serce nasze nie winuje nas, bespieczność mamy do Boga; [22] »I oczkolwiekbyśmy prosili, bierzemy od niego, iż przykazania jego zachowywamy, i co przyjemno jest jemu, czynimy. [23] »A to jest ono przykazanie jego, abyśmy wierzyli imieniowi syna jego Jezusa Christusa, i miłowali jedni drugich, jako nam dał przykazanie. [24] »A kto chowa przykazania jego, w nim mieszka, a on w nim; a po tym znamy iż mieszka w nas, z ducha którego dał nam. 
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »