Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 1 List Jana » Rozdział 5
«  1 List Jana 4 1 List Jana 5 2 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszelki który wierzy iż Jezus jest Christusem, z Boga się urodził; a wszelki który miłuje onego który urodził, miłuje też onego który urodzony jest z niego. [2] »W tym znamy iż miłujemy dzieci Boże, kiedy Boga miłujemy, i przykazania jego zachowywamy; [3] »Abowiem ta jest ona miłość Boża, abyśmy przykazania jego zachowywali; a przykazania jego cięszkie nie są. [4] »Iż wszytko co się narodziło z Boga, zwycięża świat; a to jest zwycięstwo które zwyciężyło świat, wiara nasza. [5] »A kto jest co zwycięża świat, jedno który wierzy iż Jezus jest onym synem Bożym? [6] »Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus on Christus; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi; a duch jest który świadczy, gdyż on duch jest prawdą. [7] »Iż trzej są którzy świadczą na niebie: on Ociec, ona Mowa, i on Duch święty; a ci trzej jedno są. [8] »A trzej są którzy świadczą na ziemi: on duch, i ona woda, i ona krew; a ci trzej ku jednemuż są. [9] »Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże więtsze jest; Iż to jest świadectwo Boże, które świadczył o Synu swym. [10] »Kto wierzy w syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, kłamcą go uczynił, iż nie uwierzył w świadectwo które świadczył Bóg o Synu swoim. [11] »A to jest świadectwo, iż żywot wieczny dał nam Bóg; a ten żywot w Synu jego jest. [12] »Kto ma syna, ma on żywot; kto nie ma syna Bożego, onego żywota nie ma. [13] »Te rzeczy napisałem wam wierzącym w imię onego syna Bożego; żebyście wiedzieli, iż żywot wieczny macie, a iżbyście wierzyli w imię onego Syna Bożego. [14] »A ta jest beśpieczność, którą mamy do niego, iż jeślibyśmy o co prosili wedle wolej jego, słucha nas. [15] »A jeśli wiemy iż słucha nas, czegobyśmykolwiek prosili, wiemy iż mamy prośby, którycheśmy prosili od niego. [16] »Jeśliby kto widział brata swego grzeszącego grzechem nie na śmierć, prosić będzie, i da mu żywot, grzeszącym nie na śmierć. Jest grzech na śmierć; nie za onym mówię aby kto prosić miał. [17] »Wszelka niesprawiedliwość grzechem jest; a jest też grzech nie na śmierć. [18] »Wiemy iż wszelki który się narodził z Boga, nie grzeszy; ale który się narodził z Boga, zachowywa samego siebie, a on złośnik nie dotyka się go. [19] »Wiemy iż z Boga jesteśmy, a świat wszytek na onym złośniku położony jest. [20] »A wiemy iż Syn Boży przyszedł, i dał nam zmysł abyśmy poznali onego prawdziwego Boga; i jesteśmy w onym prawdziwym, przez Syna jego Jezusa Christusa. Ten jest on prawdziwy Bóg, i żywot wieczny. [21] »Dziatki! strzeżcie się od bałwanów. Amen. 
«  1 List Jana 4 1 List Jana 5 2 List Jana 1  »