Teksty » Nowy Testament - Rakowski » 2 List Jana » Rozdział 1
«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszy, wybranej Paniej, i dziatkam jej, które ja miłuję w prawdzie (a nie ja tylko, ale i wszyscy którzy poznali prawdę.) [2] »Dla prawdy która trwa w nas, i z nami będzie na wieki. [3] »Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca, i od Pana Jezusa Christusa syna Ojcowego, w prawdzie i miłości. [4] »Uweseliłem się barzo, iżem nalazł z dzieci twych chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od onego Ojca. [5] »A teraz proszę cię, Pani! nie jako przykazanie pisząc ci nowe, ale któreśmy mieli od początku, abyśmy miłowali jedni drugie. [6] »A ta jest ona miłość, abyśmy chodzili wedle roskazania jego. To jest roskazanie, jakoście słyszeli od początku, abyście w nim chodzili. [7] »Iż wiele zwodzicielów wyszło na świat, którzy nie wyznawają Jezusa być Christusem który przyszedł w ciele. Ten jest onym zwodzicielem i Antychristem. [8] »Patrzcie samych siebie, żebyśmy nie utracili cośmy urobili, alebyśmy zapłatę zupełną wzięli. [9] »Wszelki który przestępuje, i nie trwa w nauce Christusowej, Boga nie ma; kto trwa w nauce Christusowej, ten i Ojca i Syna ma. [10] »Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu, ani go pozdrawiajcie. [11] »Abowiem kto go pozdrawia, spółkuje z uczynkami jego złościwymi. [12] »Wiele mając wam pisać, nie chciałem przez papier i inkaust; ale nadziewam się przyść do was, i ustnie mówić z wami, aby wesele nasze było napełnione. [13] »Pozdrowiają cię dziatki siostry twojej wybranej, Amen. 
«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »