Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian » Rozdział 13
«  List do Rzymian 12 List do Rzymian 13 List do Rzymian 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Każdy niechaj będzie poddany władzom wyższym, bo niemasz władzy, jedno od Boga, a które są, od Boga są postanowione. [2] »Przeto kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. A którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. [3] »Bo ci, którzy rządzą, nie są na postrach uczynkowi dobremu, lecz złemu. Chcesz-li nie bać się tego, kto ma władzę? Czyń, co dobre, a będziesz miał pochwałę od niego. [4] »Jest bowiem dla ciebie sługą Bożym ku dobremu. Lecz jeśli czynisz złe, bój się: bo nie napróżno miecz nosi: jest wszak sługą Bożym, mścicielem dla karania tych, którzy czynią złe. [5] »Przetoż z obowiązku bądźcie poddani: nietylko dla kary, ale też w sumieniu. [6] »Dlatego też i podatki płacicie: gdyż są oni sługami Bożymi, pilnującymi swej służby. [7] »Oddawajcie tedy wszystkim, coście powinni: komu podatek, podatek: komu cło, cło: komu uszanowanie, uszanowanie: komu cześć, cześć. [8] »Nie bądźcie nikomu nic winni, jedno, abyście się nawzajem miłowali: bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił. [9] »Przykazania bowiem: Nie cudzołóż: Nie zabijaj: Nie kradnij: Nie mów fałszywego świadectwa: Nie pożądaj, i wszelkie inne, zawierają się w tem jednem przykazaniu: Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. [10] »Miłość bliźniemu złego nie wyrządza: wypełnieniem tedy zakonu jest miłość. [11] »To zaś tem pilniej czynić macie, iż wiecie, że czas nadchodzi: że już pora mam powstać ze snu: albowiem teraz zbawienie nasze jest bliższe, niż kiedyśmy uwierzyli. [12] »Noc ustępuje, a dzień się przybliża. Odrzućmyż tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. [13] »Jak we dnie uczciwie chodźmy: nie w ucztach i pijaństwach, nie w rozpuście i wszeteczeństwie, nie w zwadzie i w zazdrości: [14] »ale się obleczcie w Pana Jezusa Chrystusa, a ciału w jego pożądliwościach nie dogadzajcie. 
«  List do Rzymian 12 List do Rzymian 13 List do Rzymian 14  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.