Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian » Rozdział 14
«  List do Rzymian 13 List do Rzymian 14 List do Rzymian 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A słabego we wierze przygarnijcie do siebie, nie spierając się z sobą o wasze przekonania. [2] »Bo jeden wierzy, iż może jeść wszystko; a drugi jest słaby, niechże jada jarzyny. [3] »Kto je, niechaj nie gardzi tym, który nie je: a kto nie je, niechaj nie potępia tego, który je: bo go Bóg przygarnął do siebie. [4] »Któżeś ty jest, co potępiasz sługę cudzego? Panu swemu on stoi lub upada: ale się ostoi, bo mocen jest Bóg podtrzymać go. [5] »Tak samo jeden robi różnicę między dniem a dniem: a dla drugiego każdy dzień jednaki: niechajże każdy pozostanie przy swem przekonaniu. [6] »Kto sobie dzień jaki waży, dla Pana go waży. I kto je wszystko, dla Pana je: bo Bogu za to dziękuje: i kto nie je wszystkiego, dla Pana nie je: bo za to, co je, Bogu dziękuje. [7] »Bo żaden z nas nie żyje sobie, i żaden nie umiera sobie. [8] »Bo jeśli żyjemy, Panu żyjemy: jeśli umieramy, Panu umieramy. Czy tedy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. [9] »Albowiem na to Chrystus umarł, i zmartwychwstał, aby i nad umarłymi i nad żyjącymi panował. [10] »Ty tedy dlaczego potępiasz brata twego? albo ty drugi czemu gardzisz bratem twoim? Wszak wszyscy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową. [11] »Bo jest napisano: "Jakom żyw, mówi Pan: wszelkie kolano ugnie się przedemną, i wszelki język wyzna Boga". [12] »Przeto każdy z nas za siebie liczbę da Bogu. [13] »A tak nie sądźmy już jedni drugich: ale to raczej rozstrząsajcie, abyście nie kładli kamienia obrazy, lub nie dawali zgorszenia bratu. [14] »Wiem, i jestem tego pewny w Panu Jezusie, że nic niema nieczystego z siebie: temu tylko rzecz jaka jest nieczystą, kto ma ją za nieczystą. [15] »Jeżeli tedy brat twój gorszy się tem, co ty jesz, już nie wedle miłości postępujesz. Nie zatracaj pokarmem twoim tego, za którego Chrystus umarł. [16] »Nie wystawiajcie przeto naszego dobra na bluźnierstwo. [17] »Bo królestwo Boże nie jest pokarm i napój, ale sprawiedliwość, i pokój, i wesele w Duchu świętym. [18] »Bo kto w tem służy Chrystusowi, ten i Bogu jest miłym, i ludzie go cenią. [19] »A tak starajmy się usilnie o to, co pomaga do zachowania pokoju, i pilnujmy tego, co ku wzajemnemu zbudowaniu służy. [20] »Dla pokarmu nie burz dzieła Bożego. Wprawdzie wszystko jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który jedząc daje zgorszenie. [21] »Dobrze jest nie jeść mięsa, i nie pić wina, i nic nie czynić takiego, przez co się brat twój uraża, albo gorszy, albo słabym się staje. [22] »Masz takie przekonanie? Zachowajże je dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy, kogo własne jego sumienie nie potępia w tem, co on uważa za dobre. [23] »Ale kto wątpi, ten, jeśli je, potępia siebie, bo czyni to bez przekonania. A cokolwiek nie jest z przekonania, grzech jest. 
«  List do Rzymian 13 List do Rzymian 14 List do Rzymian 15  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.