Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Rzymian » Rozdział 15
«  List do Rzymian 14 List do Rzymian 15 List do Rzymian 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »My przeto, którzyśmy mocniejsi, mamy znosić ułomności słabych, a nie iść za własnem upodobaniem. [2] »Każdy z was niech się podoba bliźniemu swemu dla jego dobra, ku zbudowaniu. [3] »Albowiem i Chrystus nie szukał własnego upodobania, ale jak jest napisano: „Urągania urągających tobie spadły na mnie". [4] »A cokolwiek napisano, ku naszej nauce napisano: abyśmy przez cierpliwość i pociechę czerpaną z Ksiąg świętych nadzieję mieli. [5] »A Bóg cierpliwości i pociechy da wam rozumieć między sobą toż samo wedle Jezusa Chrystusa: [6] »abyście jednomyślni jednemi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. [7] »Dlatego przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Bożej. [8] »Bo powiadam: Jezus Chrystus stał się sługą obrzezanych dla wierności Bożej, aby utwierdził obietnice Boże: [9] »poganie zaś wielbią Boga z miłosierdzia jego, jak jest napisano: "Przetoż wysławiam cię między narody, o Panie: i śpiewam imieniowi twemu". [10] »I jak jeszcze mówi Pismo: "Weselcie się narody z ludem jego". [11] »I jeszcze: "Chwalcie Pana wszystkie narody: a wysławiajcie go wszystkie ludy". [12] »A jeszcze i Izajasz mówi: "I stanie się: korzeń Jessego, i który powstanie, by panował narodom; w nim narody nadzieję mieć będą". [13] »A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, byście obfitowali w nadzieję i w moc Ducha świętego. [14] »A co do mnie samego, mam to przekonanie o was, bracia moi, żeście pełni wzajemnej miłości, i pełni też wszelkiej umiejętności, tak, iż sami możecie napominać jedni drugich. [15] »Jeśliże miejscami napisałem wam, bracia, nieco śmielej, chciałem przez to przypomnieć wam rzeczy znane, w moc łaski, która mi jest dana: [16] »abym był kapłanem Chrystusa Jezusa dla pogan, sprawującym służbę Bożą przez opowiadanie Bożej Ewangelji: iżby ofiara pogan była przyjemna, i poświęcona przez Ducha świętego. [17] »Mam też z czego się chlubić w Chrystusie Jezusie w niej pracy dla Boga. [18] »Bo nie śmiem powiedzieć nic takiego, czegoby dla przyprowadzenia pogan do posłuszeństwa nie zdziałał Chrystus przezemnie słowem i czynem: [19] »przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha świętego: tak, iż wokoło od Jerozolimy aż do Illirji rozgłosiłem radosną nowinę o Chrystusie. [20] »Przyczem takem się zachował, że nie opowiadałem Ewangelji tam, gdzie znane już było imię Chrystusa, abym nie budował na cudzym fundamencie: [21] »ale jak jest napisano: "Do których wieść o nim nie doszła, ci go ujrzą: i którzy nie słyszeli o nim, poznają go". [22] »I toć jest, co mi niejednokrotnie przeszkadzało udać się do was, i zatrzymywało mię aż dotychczas. [23] »Teraz atoli, nie mając już pola do pracy w tych stronach, a żywiąc od lat wielu pragnienie odwiedzenia was: [24] »gdy się wybiorę do Hiszpanji, spodziewam się, że po drodze zobaczę was, i że wy mię tamtędy odprowadzicie, gdy pierwiej wami choć trochę się nacieszę. [25] »A tymczasem udam się do Jerozolimy z posługą dla świętych. [26] »Bo Macedonja i Achaja uznały za dobre złożyć się nieco na ubogich świętych w Jerozolimie. [27] »Uznały za dobre: ale są też im dłużne. Bo jeśli poganie stali się uczestnikami dóbr ich duchownych, to oni są im winni posługę w potrzebach cielesnych. [28] »To tedy gdy spełnię, i plon ten im doręczę, drogą przez was puszczę się do Hiszpanji. [29] »A wiem, że gdy przyjdę do was, przyjdę w obfitości błogosławieństwa Ewangelji Chrystusowej. [30] »Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha świętego, abyście mię wspierali waszemi za mną modlitwami do Boga, [31] »abym uszedł niewiernych, co są w Judei: i żeby ofiara mojej posługi była przyjemna świętym w Jerozolimie: [32] »abym z weselem przybył do was za wolą Bożą, i pokrzepił się śród was. [33] »A Bóg pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen. 
«  List do Rzymian 14 List do Rzymian 15 List do Rzymian 16  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.