Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Koryntian » Rozdział 6
«  1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jakże śmie kto z was, mając sprawę z drugim, prawować się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? [2] »Czy nie wiecie, iż święci będą ten świat sądzić? Jeśliż wy świat sądzić macie, czyż nie jesteście godni sądzić rzeczy błahych? [3] »Nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? jakoż daleko więcej sprawy doczesne? [4] »Jeśli się tedy prawujecie o rzeczy doczesne, wybierzcie na sędziów tych, którzy są najmniejsi w kościele. [5] »Mówię to dla zawstydzenia was. Czy niema między wami ani jednego mądrego, któryby był rozjemcą między bracią? [6] »Ale się brat z bratem prawuje, i to przed niewiernymi. [7] »Wogóle i to już jest ujmą dla was, że się między sobą prawujecie. Czemu raczej krzywdy nie znosicie? czemu raczej szkody cierpieć nie umiecie? [8] »A wy sami jeszcze krzywdzicie, i szkody wyrządzacie, i to braciom. [9] »Czy nie wiecie, iż niesprawiedliwi nie posiędą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani porubcy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani samołożcy, ani mężołożcy, [10] »ani chciwcy, ani pijanice, ani oszczercy, ani zdziercy nie posiędą królestwa Bożego. [11] »I tem po części byliście: aleście obmyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, i w Duchu Boga naszego. [12] »Wszystko mi wolno, ale nie wszystko rzecz pożyteczna. Wszystko mi wolno, ale się ja niczemu pod moc nie poddam. [13] »Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu: lecz Bóg i to i tamto zniszczy: a ciało nie dla porubstwa, ale dla Pana: a Pan dla ciała. [14] »A Bóg i Pana wskrzesił, i nas też wskrzesi mocą swoją. [15] »Nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Mamże wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami nierządnicy? Przenigdy! [16] »Albo czy nie wiecie, że kto się złącza z nierządnicą, staje się jednem ciałem? Albowiem (mówi Pismo) będą dwoje w jednem ciele. [17] »A kto się złącza z Panem, jest jednym duchem z nim. [18] »Uciekajcie przed porubstwem! Wszelki grzech, którego się człowiek dopuszcza, jest zewnątrz ciała: ale porubca przeciwko własnemu ciału grzeszy. [19] »Czy nie wiecie, iż członki wasze są kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, i że wy nie należycie do siebie? [20] »Bo kupieni jesteście za cenę wielką. Sławcie i noście Boga w ciele waszem! 
«  1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.