Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Koryntian » Rozdział 7
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o tem, coście mi pisali, to dobrzeć jest człowiekowi nie dotykać się kobiety: [2] »ale z obawy porubstwa, niech każdy ma swoją żonę, a każda niech ma swego męża. [3] »Mąż niech oddaje powinność żonie: i toż samo żona mężowi. [4] »Żona nie ma władzy nad ciałem swojem: ale mąż. Podobnież mąż nie ma władzy nad swem ciałem: ale żona. [5] »Nie uchylajcie się jeden od drugiego, chyba za zobopólną zgodą na czas jakiś dla ćwiczenia się w modlitwie: a potem znowu wracajcie do swej powinności, aby was szatan nie kusił dla waszej niepowściągliwości. [6] »To zaś mówię, pobłażając wam, a nie rozkazując. [7] »Chcę bowiem, abyście wy wszyscy byli, jakom ja: ale każdy ma własny dar od Boga: jeden tak, a drugi inaczej. [8] »I tym, którzy nie wstąpili w stan małżeński, lub owdowieli, to mówię: Dobrzeć im jest, żeby pozostali tak, jakom ja. [9] »Ale jeśli się wstrzymać nie mogą, niech w małżeństwo wstąpią. Bo lepiej jest wstąpić w małżeństwo, niż goreć. [10] »A tym, którzy są w małżeństwie, rozkazuję nie ja, ale Pan: Iżby się żona z mężem nie rozłączała: [11] »a jeśliby się rozłączyła, ma albo pozostać bez męża, albo się z mężem pojednać. Także i mąż żony niech nie opuszcza. [12] »Innym zaś ja mówię, a nie Pan: Jeśli kto z braci ma żonę niechrześcijankę, a ta zezwala z nim mieszkać, niechaj jej nie opuszcza. [13] »I jeśli żona chrześcijanka ma męża niechrześcijanina, a on się zgadza mieszkać z nią, niechaj nie opuszcza męża. [14] »Albowiem poświęcony jest mąż niechrześcijanin przez żonę chrześcijankę: a żona niechrześcijanka poświęcona jest przez męża chrześcijanina: bo inaczej dziatki wasze byłyby nieczystemi, a teraz one świętemi są. [15] »Lecz jeśliby niechrześcijanin chciał odejść, niechaj odchodzi: ani brat, ani siostra, nie mają być u takowych w niewoli: a Bóg wezwał nas, abyśmy używali pokoju. [16] »Bo skądże wiesz, żono, czy zbawisz męża? albo ty, mężu, skąd wiesz, czy zbawisz żonę? [17] »Poza tem każdy tak niech postępuje, jako udzielił mu Pan, i jak go Bóg powołał: tak ja nauczam we wszystkich Kościołach. [18] »Obrzezanym kto wezwan? niechajże obrzezania swego nie zawleka. Nieobrzezamym kto wezwan? niechże się nie obrzezuje. [19] »Obrzezanie jest niczem, i nieobrzezanie jest niczem: a tylko zachowanie przykazań Boskich. [20] »Każdy, w jakiem powołaniu wezwan, w takiem niech trwa. [21] »Niewolnikiem wezwany jesteś? nie trap się: ale, jeśli też wolnym być możesz, raczej z tego korzystaj. [22] »Bo kto niewolnikiem wezwany został w Panu, jest wyzwoleńcem Pańskim; podobnież kto został wezwany wolnym, jest niewolnikiem Chrystusowym. [23] »Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. [24] »Każdy z was, bracia, w czem wezwan, w tem niech trwa przy Bogu. [25] »A o pannach rozkazania Pańskiego nie mam: ale radę daję jako ten, który, dla doznanego od Pana miłosierdzia, zasługuje na wiarę. [26] »Sądzę tedy, że rzecz to dobra przy troskach czasu teraźniejszego: że dobrzeć jest człowiekowi tak być. [27] »Związanyś z żoną? nie szukaj rozwiązania: wolnyś jest? nie szukaj żony. [28] »Jeśliże żonę weźmiesz, nie grzeszysz. Jeśliby też panna wyszła za mąż, nie grzeszy: wszelakoż utrapienia ciała mieć będą takowi. A mnie żal was. [29] »To tedy powiadam, bracia: Czas krótki jest: stąd i ci, co mają żony, niech będą tak, jakoby ich nie mieli: [30] »a którzy płaczą, jakoby nie płakali: a którzy się weselą, jakoby się nie weselili: a którzy kupują, jakoby nie posiadali: [31] »a którzy używają świata togo, jakoby nie używali: gdyż postać tego świata przemija. [32] »A ja pragnę, abyście byli bez troski. Nieżonaty troszczy się o to, co Pańskiego jest, jakby się podobał Bogu. [33] »A żonaty troszczy się o rzeczy światowe, jakby się podobał żonie: [34] »i rozdzielon jest. Niewiasta też bez męża i panna myśli o tem, co Pańskiego jest, aby była święta ciałem i duchem. Mężatka zaś myśli o rzeczach światowych, jakby się podobała mężowi. [35] »To zaś mówię dla większego dobra waszego: nie żebym zarzucał na was sidło, lecz żebym was pobudził do tego, co przystojne i co pomaga do pilnego obcowania z Panem bez przeszkody. [36] »A jeśli kto uważa to sobie za wstyd, że jego panna przekwitła, i że ją za mąż wydać musi: niech czyni, co chce: nie grzeszy, jeśli ją wyda. [37] »Jeśliże kto statecznego jest serca, i nie będąc zmuszony potrzebą, lecz idąc za wolną swą wolą, postanawia w swom sercu zachować swą pannę, jak jest, dobrze czyni. [38] »A tak, kto wydaje za mąż swą pannę, dobrze czyni: a kto nie wydaje, lepiej czyni. [39] »Żona związana jest prawem, póki mąż jej żyje: a jeśliby mąż jej umarł, wolna jest: niech wychodzi za kogo chce, byle w Panu. [40] »Ale szczęśliwsza będzie, jeśli zostanie, jak jest, wedle mojej rady: a sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. 
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.