Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Koryntian » Rozdział 8
«  1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o tem, co się ofiaruje bałwanom, wiemy, co trzymać mamy my wszyscy, którym nie brak nauki. Ale nauka nadyma, a miłość buduje: [2] »jeśli kto mniema, że umie co, ten jeszcze nie wie, jako ma umieć. [3] »Kto miłuje Boga, tego Bóg zna za swego. [4] »Co do pokarmów tedy, które się ofiarują bałwanom, wiemy, że bałwan niczem jest w świecie i że niemasz Boga, krom jednego. [5] »Bo chociaż są tak zwani bogowie bądź w niebie, bądź na ziemi (a tych bogów jest wiele, i tych panów jest wiele): [6] »my atoli mamy jednego Boga, Ojca, z którego jest wszystko, i dla którego my jesteśmy: i jednego pana, Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, i my przez niego. [7] »Ale nie wszyscy mają takie poznanie: niektórzy dotychczas są przekonani, że bałwan coś znaczy, i z onych pokarmów jedzą, jako z ofiar bałwanom złożonych: przez co kala się słabe ich sumienie. [8] »Pokarm sam przez się nie zaleca nas Bogu: bo ani nam co przybywa, jeżeli jemy, ani ubywa, jeżeli nie jemy. [9] »Patrzcie jednak, aby snadź ta wolność wasza nie była zgorszeniem dla słabych. [10] »Bo jeśliby kto ujrzał uczonego, zasiadającego u stołu w bożnicy, to czyż sumienie jego, będąc słabem, nie weźmie stąd pochopu do pożywania rzeczy ofiarowanych bałwanom? [11] »A tak przez to, żeś ty uczony, zginie słaby twój brat, za którego Chrystus umarł. [12] »A gdy tak przeciw braciom grzeszycie, raniąc słabe ich sumienie, przeciw Chrystusowi grzeszycie. [13] »Przetoż, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa pókim żyw, abym mego brata nie zgorszył. 
«  1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.