Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Kolosan » Rozdział 4
«  List do Kolosan 3 List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Panowie, co sprawiedliwa i słuszna jest, oddawajcie sługom waszym: wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. [2] »W modlitwie trwajcie, i czujni na niej bądźcie z dziękczynieniem: [3] »modląc się razem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, ku opowiadaniu tajemnicy Chrystusowej (dla której też jestem w więzach), [4] »abym ją oznajmił, jak mi mówić potrzeba. [5] »Z tymi, którzy nie należą do nas, mądrze sobie poczynajcie, okupując czas. [6] »Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma i solą zaprawiona, abyście wiedzieli, jako każdemu odpowiedzieć macie. [7] »O wszystkiem, co się mnie dotyczy, opowie wam Tychikius, najmilszy brat i wierny sługa, a spółsługa w Panu, [8] »któregom posłał do was w tym celu, aby się wywiedział, co się dzieje z wami, i żeby pocieszył serca wasze: [9] »razem z Onezymem, najmilszym i wiernym bratem, który jest z waszego miasta. Oni opowiedzą wam wszystko, co się tu dzieje. [10] »Pozdrawia was Arystarch, spółwięzień mój, i Marek, krewny Barnaby, którego jużem wam polecił: gdy przybędzie, przyjmijcie go: [11] »i Jezus, zwany Justus. Z żydów są to jedyni pomocnicy moi w pracy około królestwa Bożego, którzy byli dla mnie pociechą. [12] »Pozdrawia was Epafras, z waszego miasta, sługa Jezusa Chrystusa, który nie przestaje troszczyć się o was w modlitwach, abyście stali mocno w doskonałem i całkowitem pełnieniu tego wszystkiego, co jest wolą Bożą. [13] »Bo daję mu to świadectwo, że nie szczędzi pracy około was, i okoł tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolu. [14] »Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy, i Demas. [15] »Pozdrówcie braci w Laodycei, i Nymfę, i zgromadzenie, które jest w domu jego. [16] »A gdy ten list u was odczytany będzie, postarajcie się, aby odczytany był także w Kościele Laodycejskim: a list do Laodycenów wy odczytajcie. [17] »A powiedzcie Archipowi: Pilnuj urzędu, któryś wziął w Panu, abyś go doskonale sprawował. [18] »Pozdrowienie ręką moją, Pawłową. Pamiętajcie na więzy moje. Łaska niech będzie z wami! Amen. 
«  List do Kolosan 3 List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.