Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Polecam tedy najpierw, aby odprawiane były prośby, modlitwy, błagania, dziękowania za wszystkich ludzi: [2] »za królów, i za wszystkich władzę mających, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. [3] »Bo to rzecz dobra i przyjemna przed Zbawicielem naszym Bogiem, [4] »który chce, alby wszyscy ludzie byli zbawieni, i przyszli do poznania prawdy. [5] »Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus: [6] »który samego siebie wydał na okup za wszystkich. Jest to świadectwo Bożej ku nam miłości, objawione czasu swojego: [7] »którego ja jestem postanowion opowiadaczem i Apostołem (prawdę mówię i nie kłamię), abym nauczał pogan wiary i prawdy. [8] »Chcę tedy, aby mężczyźni na każdem, przeznaczonem do tego, miejscu modlili się, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i zwady. [9] »Podobnież i niewiasty, aby były w ubraniu przyzwoitem, przystrojone ze wstydliwością i skromnością, nie w wyszukane zaploty włosów, albo w złoto, albo w perły, albo w kosztowne szaty: [10] »ale, jako przystoi niewiastom oddanym pobożności, w dobre uczynki. [11] »Niewiasta niech się uczy w cichości i uległości. [12] »A nauczać niewieście nie pozwalam, ani wynosić się nad mężczyznę: ale ma się trzymać w cichości. [13] »Bo Adam stworzony jest pierwszy: potem Ewa: [14] »i nie Adam był zwiedziony, lecz niewiasta została zwiedziona, i dopuściła się przestępstwa. [15] »Ale zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśli trwa w wierze, i w miłości, i w świątobliwości ze skromnością. 
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.