Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 2 Księga Samuela » Rozdział 6
«  2 Księga Samuela 5 2 Księga Samuela 6 2 Księga Samuela 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zebrał znów Dawid wszystkich dobranych w Izraelu - trzydzieści tysięcy. [2] »Poczem powstał i wyruszył Dawid i wszystek lud, który mu towarzyszył z Baale Jehuda, by sprowadzić ztamtąd arkę Bożą, na której mianowane było imię, owo imię Wiekuistego zastępów, zasiadającego nad Cherubami. [3] »I złożyli arkę Bożą na wóz nowy, wyniósłszy ją z domu Abinadaba, położonego na wyżynie; Uza zaś i Achio prowadzili ten wóz nowy. [4] »I wynieśli ją z domu Abinadaba, położonego na wyżynie, idąc przy arce Bożej, Achio wszakże szedł przed arką. [5] »A Dawid i cały dom Izraela wygrywali przed Wiekuistym na rozmaitego rodzaju instrumentach z drzewa cyprysowego, i na cytrach, i na fletach, i na bębnach, i na tamburynach, i na cymbałach. [6] »A gdy przybyli do gumna Nachona, ściągnął Uza ręką swoją ku arce Bożej i ujął ją, ponieważ poniosły woły. [7] »Wspłonął tedy gniew Wiekuistego na Uzę, i poraził go tam Bóg za ten postępek, i umarł tam przy arce Bożej. [8] »I ubolewał Dawid, że poraził Wiekuisty tak srodze Uzę, i nazwał miejscowość tę Perec Uza, aż po dzień dzisiejszy. [9] »I uląkł się Dawid Wiekuistego onego dnia, i rzekł: Jakże ma wnijść do mnie arka Wiekuistego? [10] »Przeto nie chciał Dawid sprowadzić do siebie arki Wiekuistego do miasta Dawida; i zwrócił ją Dawid do domu Obed Edoma z Gat. [11] »I tak pozostała arka Wiekuistego w domu Obed Edoma, Gitejczyka, przez trzy miesiące, i pobłogosławił Wiekuisty Obed Edoma i wszystek dom jego. [12] »Ale gdy doniesiono królowi Dawidowi, mówiąc: Pobłogosławił Wiekuisty dom Obed Edoma i wszystko co doń należy, gwoli arce Bożej, poszedł Dawid i sprowadził arkę Bożą z domu Obed Edoma do miasta Dawida z radością. [13] »I stało się, że ile razy postąpili niosący arkę o sześć kroków naprzód, ofiarował wołu i barana tucznego. [14] »Dawid pląsał całą siłą przed obliczem Wiekuistego, był zaś Dawid obleczony w opończę lnianą. [15] »A Dawid i cały dom Izraela sprowadzili arkę Wiekuistego przy okrzykach i odgłosach trąb. [16] »I zdarzyło się gdy arka Wiekuistego przybyła do miasta Dawida, że wyglądała Michal, córka Saula, przez okno, i ujrzała króla Dawida skaczącego i pląsającego przed obliczem Wiekuistego, i pogardziła nim w sercu swojem. [17] »I sprowadzili arkę Wiekuistego, i ustawili ją na miejscu swojem w pośrodku namiotu, który był rozbił dla niej Dawid, i złożył Dawid całopalenia przed obliczem Wiekuistego i ofiary opłatne. [18] »A gdy ukończył Dawid składanie całopaleń i ofiar opłatnych, pobłogosławił lud w imieniu Wiekuistego zastępów. [19] »I rozdzielił między wszystek lud - między cały tłum izraelski - od męża do niewiasty, każdemu kołacz chleba jeden, i miarkę jedną wina, i formę jedną powideł. Poczem rozszedł się wszystek lud, każdy do domu swego. [20] »A gdy powrócił Dawid, aby przywitać dom swój, wyszła Michal, córka Saula, naprzeciw Dawida, i rzekła: Jakże się wsławił dzisiaj król Izraela, który się ukazał dziś w oczach służebnic sług swoich, jak się tylko ukazać może jeden z płochych. [21] »I rzekł Dawid do Michal: Przed Wiekuistym, który upodobał sobie mnie bardziej niż ojca twojego i cały dom jego, że ustanowił mnie księciem nad ludem swoim, nad Izraelem, przed tym Wiekuistym wyraziłem radość moją. [22] »A choćbym jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem, żebym za niskiego się poczytywał w własnych moich oczach, tobym jednak u służebnic, o których mówisz - u nich jeszcze się wsławił. [23] »Michal zaś, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia śmierci swojej. 
«  2 Księga Samuela 5 2 Księga Samuela 6 2 Księga Samuela 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).