Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 11
«  Księga Hioba 10 Księga Hioba 11 Księga Hioba 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy odparł Cofar z Naamy i rzekł: [2] »Godziż się, aby ta ciżba słów bez odpowiedzi została? a miałbyż ten szermierz gadatliwy słuszność zachować? [3] »Brednie twe miałyby mężów do milczenia zniewolić? a miałżebyś urągać a nikt by cię nie zawstydził? [4] »Rzekłeś wszak: czysta nauka moja, a nieskazitelny jestem przed oczyma Twojemi! [5] »Ale zaprawdę - gdyby Bóg tylko przemówić zechciał, a usta swoje przeciw tobie otworzył. [6] »Tedy objawił by ci tajnie mądrości jak wieloraką prawdę mieszczą - poznałbyś wtedy, że przebaczył Bóg część winy twojej! [7] »Czyżbyś istotę Boga chciał zgłębić, albo nieskończoność Wszechmocnego zbadać? [8] »Wyższą jest niż niebiosa - co poczniesz? głębszą ona niż przepaść - cóż wiedzieć możesz? [9] »Dłuższa niż ziemia jej miara, a szersza niż morze! [10] »Jeśli przemknie i uwięzi i (sąd) zgromadzi - któż Mu wzbroni? [11] »Albowiem On - zna On ludzi fałszu, a widzi bezprawie, choć nikt nie miarkuje. [12] »A wtedy nabiera półgłówek rozumu, a przeradza się w człowieka, dzikiego osła źrebię. [13] »Jeśli przygotujesz serce twoje, a wyciągniesz do Niego ręce twoje. [14] »Jeśli mianowicie nieprawość w ręce twojej, usuń ją, a niedopuszczaj, aby zamieszkała krzywda w namiocie twoim. [15] »Wtedy podniesiesz oblicze twe wolne od zmazy, a staniesz silnie, a nie będziesz się obawiał. [16] »Tak, wtedy zapomnisz o utrapieniu, i niby o powodzi, która przeminęła, pomyślisz o niem. [17] »A jaśniej niż południe wzejdzie ci życie; a choćby się zasępiło, jednak jako poranek będzie! [18] »Możesz ufać, bo jeszcze jest nadzieja, a gdy się rozejrzysz - możesz spokojnie się położyć. [19] »I leżeć będziesz, a nikt nie wystraszy, a wielu ubiegać się będzie o łaskę twoją. [20] »Ale oczy niegodziwych zanikną, stracona wszelka ucieczka dla nich, a nadzieją ich - wyzionąć ducha. 
«  Księga Hioba 10 Księga Hioba 11 Księga Hioba 12  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).