Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 12
«  Księga Hioba 11 Księga Hioba 12 Księga Hioba 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zatem odparł Ijob, i rzekł: [2] »Wy zaprawdę, wyście jedni ludźmi, a wraz z wami zamrze mądrość! [3] »Ale mam i ja rozum jako i wy, a nie pośledniejszym od was - a komuż by nie znane były rzeczy podobne! [4] »Pośmiewiskiem dla własnego przyjaciela się stałem, ja, który wzywając Boga wysłuchanym bywał, pośmiewiskiem ja, prawy, nieskazitelny! [5] »Nieszczęściu pogarda! - tak należy wedle wyobrażeń szczęśliwca - pchnięcie tym, którym noga się chwieje! [6] »Bezpiecznie stoją namioty łupieżców, a bez troski żyją wzbudzający gniew Boży, - ktokolwiek Boga swego w pięści swej trzyma. [7] »Zaprawdę, zapytaj u zwierząt a nauczą cię, a ptactwo nieba ci opowie. [8] »Albo przemów do ziemi a wskaże ci, a objaśnią ci to ryby morza. [9] »Któżby nie poznał w tem wszystkiem, że ręka Wiekuistego to stworzyła. [10] »W czyjej mocy dusza wszelkiego żywota i duch wszelkiego ciała ludzkiego. [11] »Alboż nie ma próbować ucho słów, tak jako kosztuje podniebienie pokarmu? [12] »U sędziwych jest mądrość, a przy długim żywocie roztropność. [13] »Ale u Niego samego tylko mądrość i moc, Jego jest rada i roztropność! [14] »Gdy On burzy, tedy nikt już nie odbuduje, gdy On kogo zamknie, wtedy nikt nie roztworzy! [15] »Hamuje wody a wysychają; puszcza je, a podrywają ziemię. [16] »Przy Nim tylko potęga i trwałość, do Niego należy zwiedziony i zwodziciel. [17] »Uprowadza radców boso, a sędziów ogłupia. [18] »Rozwalnia więzy królów, a nakłada pęta na własne ich biodra. [19] »Wywodzi kapłanów boso, a silnie utrwalonych niweczy. [20] »Odejmuje mowę doświadczonym, a pozbawia starców zdrowego sądu. [21] »Wylewa pogardę na szlachetnych, a pas potężnych rozluźnia. [22] »Odsłania ukryte tajnie z ciemności, a wydobywa mrok głęboki na światło. [23] »Daje rozrost narodom, by je następnie gubić, rozprzestrzenia narody, aby je uprowadzić. [24] »Odbiera rozum naczelnikom ludu, a daje im błądzić po pustyni bezdrożnej. [25] »Macają w ciemności bez światła, a każe im zataczać się jako pijanym. 
«  Księga Hioba 11 Księga Hioba 12 Księga Hioba 13  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).