Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 13
«  Księga Hioba 12 Księga Hioba 13 Księga Hioba 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Patrz, wszystko to widziało oko moje, słyszało ucho moje i zamiarkowało sobie! [2] »Co wam wiadomo, wiem i ja, nie jestem pośledniejszy od was. [3] »Wszakże chciałbym do Wszechmocnego przemówić, a rozprawić się z Bogiem bym pragnął. [4] »Bo zaprawdę wy, zlepiaczami tylko fałszu jesteście, marnymi pocieszycielami społem. [5] »O, gdybyście raczej zupełnie milczeli, to mogłoby to wam za mądrość uchodzić! [6] »Posłuchajcież tedy przygany mojej, a zważcie na zarzuty ust moich. [7] »Czyż chcecie gwoli Bogu bezprawie głosić, a gwoli Niemu mamidła prawić? [8] »Czyż chcecie oblicze Jego uwzględnić, albo dla Boga spór toczyć? [9] »Czyż dobrze by było, gdyby was zbadał, albo czyż zwodzić Go chcecie jak się człowieka zwodzi? [10] »Zaiste, skarci, skarci On was, jeżeli potajemnie oblicze Jego uwzględniacie. [11] »Izali nie ogłuszy was majestat Jego, a nie spadnie na was postrach Jego? [12] »Hasła wasze są to przypowieści kreślone w popiele, szańcami z gliny są szańce wasze. [13] »Zaniechajcie mnie, abym mówić mógł, a niechaj przyjdzie na mnie co chce. [14] »Cokolwiek się stanie, wezmę ciało swe w zęby, a złożę duszę mą w pięści moje. [15] »Wszak mnie i tak uśmierci; nie mam już nadziei. Ale postępowanie moje pragnąłbym w oblicze Mu wykazać. [16] »Już to samo jest mi zbawieniem, że nie może stanąć przed Nim obłudnik. [17] »Posłuchajcie tedy uważnie wyznania mojego, a niech oświadczenie moje dojdzie uszu waszych. [18] »Otom ułożył już sprawę moję; wiem że słuszność zachowam. [19] »Któż jest ten, któryby prawować się mógł zemną. Bo wtedybym już zamilknął i skonał! [20] »Tylko dwóch tych rzeczy nie czyń mi, a wtedy skrywać się nie będę przed obliczem Twojem. [21] »Rękę Twoją usuń odemnie, a groza Twoja niechaj nie trwoży mnie! [22] »Wtedy zawołaj a odpowiem, albo będę ja mówił, a Ty mi odpowiadaj! [23] »Ileż to jest win i grzechów moich? Występki, zbrodnie moje wskaż mi! [24] »Czemu zakrywasz oblicze Twoje, a poczytujesz mnie za wroga swego? [25] »Czyżbyś zawiany liść straszył, a uschłe źdźbło ścigał, [26] »Że piszesz na mnie tak gorzki wyrok, a w dziedzictwie dajesz młodociane winy moje. [27] »Że kładziesz w pęta nogi moje, a śledzisz wszystkie ścieżki moje, zakreślając kołem stopy nóg moich. [28] »A ten człowiek właśnie jakby próchnem toczony się rozpada, jako szata, którą zżarł mól. 
«  Księga Hioba 12 Księga Hioba 13 Księga Hioba 14  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).