Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 14
«  Księga Hioba 13 Księga Hioba 14 Księga Hioba 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Człowiek z kobiety zrodzony, krótkich dni i przesycony niepokojem. [2] »Jako kwiat rozwija się i więdnie, jako cień przelatuje a nie ostoi się. [3] »A nad takim trzymasz otwarte oczy Twoje, a mnie pociągasz na sąd przed Siebie. [4] »Jakże by mógł czysty z nieczystego się wytworzyć! Ani jeden! [5] »Gdy jednak ustanowione są dni jego, a liczba miesięcy jego u Ciebie ustalona, gdyś wyznaczył kres jego, którego przekroczyć nie wstanie. [6] »Tedy odwróć wzrok swój od niego, aby wytchnąć mógł, i aby się ucieszył jak najemnik dzienną wysługą swoją. [7] »Bo ma wprawdzie drzewo jeszcze nadzieję: gdy ściętem zostaje odradza się znowu, a pędy jego nie ustają. [8] »Choć zestarzeje się w ziemi korzeń jego, a w prochu obumiera pień jego. [9] »Na woń wody się odrasta, puszczając gałązki jak zasadzona świeżo latorośl. [10] »Ale gdy umiera mąż, leży on bezwładny, a gdy skonał człowiek - gdzież wtedy jest? [11] »Jako ściekają wody z morza, a strumień opada i wysycha. [12] »Tak kładzie się człowiek a nie powstaje więcej; a pokąd stoją niebiosa nie rozbudzi się, a nie ocknie ze snu swojego. [13] »Gdybyś mnie też w otchłani schował, ukrył mnie, póki się gniew Twój nie uśmierzy; gdybyś oznaczył mi kres, a następnie wspomniał o mnie! [14] »Gdy umiera człowiek czyż znowu ożyje? Przez wszystkie dni służby mojej bym wtedy wytrwał, póki by nie nadeszło wyzwolenie moje. [15] »Wezwałbyś a jabym Ci odpowiedział, za dziełem rąk Twoich byś zatęsknił! [16] »Ale teraz liczysz moje kroki, czuwasz nad grzechem moim. [17] »Opieczętowany leży w mieszku występek mój, a zaszyta wina moja. [18] »Zaprawdę, jako góra w upadku się kruszy, a jako skała się usuwa z miejsca swojego; [19] »Jako głazy woda wydrąża, a spłukują fale jej grunt ziemi, tak obracasz w niwecz nadzieję człowieka! [20] »Pokonywasz go na zawsze, a odchodzi, przeobrażasz oblicze jego i puszczasz go. [21] »Gdy dzieci jego cześć zyskują - on tego nieświadom - a gdy w poniżeniu są, on na nie nie baczy. [22] »Tylko nad nim samym boleje jego ciało, tylko nad nim samym smuci się jego dusza. 
«  Księga Hioba 13 Księga Hioba 14 Księga Hioba 15  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).