Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 19
«  Księga Hioba 18 Księga Hioba 19 Księga Hioba 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zatem odparł Ijob, i rzekł: [2] »Dopókiż chcecie dręczyć duszę moję, a gnębić mnie mowami! [3] »Już oto dziesięciokrotnie lżyliście mnie, a nie wstydzicie się mnie krzywdzić. [4] »A jeślim w istocie zbłądził, to wszak zostaje błąd mój tylko przy mnie ukrytym. [5] »Jeżeli się rzeczywiście wywyższyć chcecie nademnie tedy złóżcie mi dowód hańby mojej! [6] »Wiedźcie więc, że to Bóg mnie ugiął, a siecią Swą mnie oplatał. [7] »Oto wołam o gwałt, a nie znajduję posłuchu, zwę pomocy, ale niema sądu. [8] »Drogę mą zagrodził, że przejść nie mogę, a ponad ścieżką moją rozpostarł mrok. [9] »Ze czci mojej mnie odarł, a strącił koronę z głowy mojej. [10] »Skruszył mnie dokoła, abym zginął, i wyrwał jako drzewo nadzieję moję. [11] »Rozpalił przeciw mnie gniew Swój, a policzył mnie między wrogów Swoich. [12] »Społem nadciągnęły hufce Jego, utorowały sobie drogę ku mnie, i rozłożyły się dokoła namiotu mego. [13] »Braci moich odemnie oddalił, a przyjaciele moi stronią mnie. [14] »Opuścili mnie powinowaci moi, a znajomi zapomnieli o mnie. [15] »Domownicy i służebnice moje poczytują mnie za obcego, cudzym się stałem w oczach ich. [16] »Gdy wołam sługę mojego nie odzywa się, choć go błagam usty mojemi. [17] »Oddech mój wstrętny żonie mojej, a prośba moja rodzonym mym braciom. [18] »Swawolni nawet malce gardzą mną; gdy powstać chcę urągają mi. [19] »Brzydzą się mną zaufani moi, a ci, których miłowałem zwrócili się przeciw mnie. [20] »Do skóry i ciała mego przylgnęły kości moje, a ocalały zaledwie dziąsła zębów moich. [21] »Zmiłujcie się, zmiłujcie nademną, wy przyjaciele moi, bo ręka Boska dotknęła mnie! [22] »Czemu prześladujecie mnie jak Bóg, a nie możecie się nasycić ciała mojego? [23] »Ach, gdyby też zapisane zostały słowa moje, gdyby też w księdze je skreślono! [24] »Rylcem żelaznym i w ołowiu na wieki, oby w skale je wyryto! [25] »Co do mnie, wiem, że wybawca mój żyje, i że jako ostatni ponad prochem się wzniesie. [26] »Że następnie, gdy to ciało moje roztoczone będzie, jednak i wolen ciała ujrzę Boga! [27] »Ujrzę Go sam, tak, oczy moje Go zobaczą, a nie jako przeciwnika. Zanikają w łonie mem nerki moje (w tęsknocie za tem). [28] »Gdybyście wszakże rzekli: czemże go prześladować mamy i że korzeń rzeczy znaleziony we mnie. [29] »Drżyjcie przed mieczem! bo zapalczywość będzie pomszczona przez miecz, abyście poznali, że jest sąd! 
«  Księga Hioba 18 Księga Hioba 19 Księga Hioba 20  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).