Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 24
«  Księga Hioba 23 Księga Hioba 24 Księga Hioba 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czemuż przez Wszechmocnego nie zachowane są przeznaczenia, a nie mogą ci, którzy Go poznali widzieć dni (sądu) Jego? [2] »Przesuwają granice, trzody zagrabiają, i pasą. [3] »Sierotom osły porywają, krowę wdowy zabierają w zastaw. [4] »Biednych precz spychają z drogi, społem muszą kryć się nędzarze ziemi. [5] »Oto jak w pustyni dzikie osły wychodzą biedni na trud swój, szukając gorliwie pożywienia - step daje im chleb dla dziatwy. [6] »Na polu zżynają ziarno jego mieszane, a winnicę niegodziwych podbierają. [7] »Nago nocują dla braku odzieży, a okrycia nie mają na zimnie. [8] »Pod ulewą w górach nawskróś mokną, a w braku schronienia tulą się do skały. [9] »Gdy porywają od piersi sierotę, a biednego tradują. [10] »Dają im chodzić nago bez odzieży, a znosić o głodzie snopy. [11] »Między murami wydeptują oliwę; prasy tłoczą, pragnąc przytem. [12] »Z miast rozlegają się jęki ludzkie, lamentuje dusza mordowanych, ale Bóg na ohydę tę nie zważa. [13] »Ci to należą do zawziętych wrogów światła, co nieznają dróg jego, a nie postali na szlakach jego. [14] »Świtem zrywa się opryszek, zabija bezbronnych i biednych a w nocy poczyna sobie jako złodziej. [15] »Oko cudzołóżcy pilnuje zmierzchu, mówiąc: niechaj mnie żaden wzrok nie ujrzy, a zasłonę na oblicze kładzie. [16] »Włamują się w ciemności do domów, które za dnia sobie naznaczyli, znać nie chcą światła. [17] »Bo jest im wspólnie zarankiem mrok śmiertelny, bo dobrze są obeznani ze strachami pomroki śmiertelnej. [18] »Lekko się unoszą na powierzchni wody, przeklętym udział ich na ziemi, nie zwracają się już na drogę do winnic swoich. [19] »Jako trawią posucha i upał wody śnieżne, tak też i grób tych, którzy grzeszyli. [20] »Zapomina go żywot matki, lubuje się nim robactwo. Nie wspominają go więcej, a łamie się jako drzewo bezprawie. [21] »On, co to nękał niepłodną, która nie rodziła, a wdowie nic dobrego nie świadczył. [22] »A jednak utrzymuje go długo siłą Swoją, dźwiga się na nowo, jakkolwiek już o życiu zwątpił. [23] »Daje mu byt bezpieczny, na którym oprzeć się może, a czuwają oczy Jego nad drogami ich. [24] »Wysoko się podnoszą, - tylko chwilę (cierpią) a niemasz ich! A gdy padli, jak wszyscy inni zebrani zostają, a niby wierzch kłosa są ścięci. [25] »Jeśli nie tak bywa - któż mi kłamstwo zada, a obróci w niwecz słowo moje? 
«  Księga Hioba 23 Księga Hioba 24 Księga Hioba 25  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).