Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 31
«  Księga Hioba 30 Księga Hioba 31 Księga Hioba 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przymierze zawarłem był z oczyma mojemi: jakżebym miał spojrzeć na dziewicę! [2] »Czemby był udział od Boga u góry, a dziedzictwo Wszechmocnego z wysokości? [3] »Czyż nie jest to zagubą dla niegodziwców, a srogą klęską dla złoczyńców? [4] »Czyżby nie miał widzieć dróg moich, a wszystkich kroków moich nie liczyć? [5] »Jeżelim postępował w fałszu, a spieszyła się na obłudę noga moja. [6] »Niechaj mnie zważy na wadze sprawiedliwej, aby poznał Bóg niewinność moję! [7] »Jeśli zboczył krok mój z właściwej drogi, albo za oczyma memi szło serce moje, a do rąk moich przylgnęła jakabądź zmaza. [8] »Niechże tedy sieję a inny pożywa, a niech latorośle moje wykorzenione będą! [9] »Jeżeli uwiodło się serce moje z powodu kobiety i jeślim czyhał u drzwi sąsiada mego. [10] »Niechaj miele innemu żona moja, a niechaj się schylają inni nad nią. [11] »Bo to czyn sprośny: tak, występek, już i sądownie karcony. [12] »Bo jest to ogień, któryby do zniszczenia pożerał, a wszystek dorobek mój wyplenił. [13] »Jeżelibym pomiatał prawem sługi albo służebnicy mojej, gdy wiedli spór zemną. [14] »Cóżbym począł, gdyby powstał Bóg, a gdyby badał, cóżbym Mu odpowiedział? [15] »Azali ten sam, który w żywocie mnie stworzył, nie stworzył i jego, azali nie ukształtował nas Jeden w matczynem łonie? [16] »Jeślim odmówił pragnieniu ubogich, albo dał zbyt wyczekiwać oczom wdowy, [17] »Jeślim kosztował kromki swej sam, a nie jadał i sierota z niej. [18] »Raczej od młodości mojej podrastał mi jako ojcu, a z łona matki mojej przywodziłem wdowie. [19] »Jeślim widzieć mógł ginącego bez odzieży, a bez przykrycia ubogiego. [20] »Jeśli nie błogosławiły mi biodra jego, a nie zagrzewał się strzyżą owiec moich. [21] »Jeślim podniósł przeciw sierocie rękę swoję, gdym widział w bramie, że mi pomoc pewna. [22] »Niech tedy odpadnie łopatka moja od grzbietu swego a ramię me od łokcia odtrącone będzie! [23] »Bo padłaby już trwoga na mnie przed skarceniem Boskiem, a wobec majestatu Jego nie mógłbym się ostać. [24] »Jeślim pokładał w złocie nadzieję moję, a do błyszczącego kruszcu mawiał: tyś ufność moja, [25] »Jeślim się cieszył, że wzrosło mienie moje, i że wiele dopięła ręka moja. [26] »Jeślim zbytnio się wpatrywał w blask słońca, gdy świeciło, albo w księżyc gdy wspaniale się toczył, [27] »A dało się potajemnie uwieść serce moje, aby się w hołdzie składała ręka do ust moich. [28] »I to by był występek już sądownie karcony, bo bym się tem zaparł Boga w wysokości. [29] »Jeślim się cieszył z upadku nieprzyjaciela mojego, a tryumfował, gdy go klęska spotkała. [30] »Alem nigdy nie dopuszczał, aby zgrzeszyło podniebienie moje, aby zażądało przekleństwem duszy jego. [31] »Jeśli nie mawiali ludzie namiotu mego: któż nam pokaże tego, któryby z mięsiwa jego się nie nasycił! [32] »Nie przenocował obcy na dworze, drzwi moje trzymałem otwarte dla przechodnia. [33] »Jeślim taił, jak to ludzie zwykli, wykroczenia swoje, aby w łonie mojem ukryć winę moję -  [34] »Abym się miał lękać tłumu licznego albo trwożyć przed najpośledniejszym z rodzin, a przeto milczał i poza drzwi nie wychodził. [35] »O, gdybym też miał kogo, któryby mnie wysłuchał! Oto podpis mój - Wszechmocny niechaj mi odpowie! - Gdybym też miał pismo, które napisał oskarżyciel mój! [36] »Zaprawdę, na ramieniu mojem bym je nosił, i jako dyademem się niem uwieńczył. [37] »Liczbę kroków moich bym Mu objawił, jako książę doń przystąpił! [38] »Jeżeli podniosła ziemia moja skargę na mnie, a wespół z nią płakały nademną zagony jej; [39] »Jeślim plonu jej pożywał bez zapłaty, a życie właściciela jej zdusił. [40] »Tedy miasto pszenicy niechaj wzejdzie oset, a miasto jęczmienia kąkol. Skończyły się mowy Ijoba. 
«  Księga Hioba 30 Księga Hioba 31 Księga Hioba 32  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).