Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Hioba » Rozdział 38
«  Księga Hioba 37 Księga Hioba 38 Księga Hioba 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy odpowiedział Wiekuisty Ijobowi z pośród orkanu, i rzekł: [2] »Któż to jest, co mroczy plan mój słowami bezmyślnemi? [3] »Przepasz jako mąż biodra twoje, a zapytam się ciebie, abyś zdał Mi sprawę! [4] »Gdzieżeś był, gdym utwierdzał ziemię? Powiedz, jeśliś posiadł mądrość! [5] »Kto ustanowił jej rozmiary, jeśli to znasz? albo kto rozpiął nad nią sznur mierniczy? [6] »Na czem ugruntowane są jej posady, albo któż rzucił kamień jej węgielny, [7] »Gdy zawtórowały wespół gwiazdy poranne, a zagrzmiały radośnie wszystkie istoty Boskie? [8] »A któż to zawarł wrotami morze, gdy wytoczyło się, gdy wystąpiło jakby z matczynego łona, [9] »Gdym uczynił obłoki szatą jego, a tumany jego powłoką? [10] »Gdym wyłamał mu granicę, a ustanowił zawory i wrota, [11] »I rzekł: "dotąd ci dojść a nie dalej, a tu położona (tama) wzdęciu twoich fal!" [12] »Czyś kiedy za dni twoich powołał świt, albo wyznaczył zorzy porannej miejsce jej, [13] »Aby ogarnęła kraje ziemi, a strąceni zostali niegodziwi z niej, [14] »Aby się odmieniała jako glina pod pieczęcią, a stanęło wszystko jakby w (świeżem) przybraniu. [15] »Aby zabrane zostało niegodziwym ich światło, a podniesione ramię było pokruszone. [16] »Czyś dotarł do źródeł morza, a przechadzał się po dnie otchłani? [17] »Czy odsłoniły się przed tobą bramy śmierci, albo czyś oglądał wrota pomroki śmiertelnej? [18] »Czyś ogarnął rozumem przestworzy ziemi? Powiedz, jeśli to wszystko wiesz! [19] »Kędy droga tam, gdzie przebywa światło, a mrok - gdzie miejsce jego; [20] »Abyś je sprowadził do dziedziny swojej, jeśliś wyrozumiał ścieżki do ich przybytku. [21] »Ty je znasz (niewątpliwie); albowiem wtedyś się już urodził, a liczba dni twoich wielka! [22] »Izaliś dotarł do składów śniegu? Czyżeś widział spichrze gradu, [23] »Które przechowuję na czas ucisku, na dzień zapasów i boju? [24] »Kędy droga tam, gdzie dzieli się światło, roztacza się wicher wschodni po ziemi? [25] »Kto oddzielił ulewie stoki, a drogę błyskom gromów? [26] »Aby zrosić deszczem ziemię przez nikogo nie zamieszkałą, pustynię, w której niemasz człowieka. [27] »Aby orzeźwił (rozłogi) opuszczone i puste, a rozkrzewił ruń świeżą. [28] »Izali ma deszcz ojca, albo któż to płodzi krople rosy? [29] »Z czyjego łona wychodzi mróz, a szron nieba któż go zrodził? [30] »Niby kamieniem nakrywają się wody, a powierzchnie fal tężeją. [31] »Potrafisz li związać więzy plejad, albo okowy Oryona rozerwać? [32] »Zdołasz li gwiazdy zodjaku wywieść w porze swojej, a prowadzić niedźwiedzicę wraz z młodymi jej? [33] »Znasz li porządek nieba, albo czy ustanawiasz panowanie jego na ziemi? [34] »Czy podniesiesz głos swój ku chmurom, aby obfitość wód cię pokryła? [35] »Czy możesz błyskawice rozpętać, aby przyszły i rzekły do ciebie: oto jesteśmy? [36] »Kto złożył w skrytościach mądrość, albo kto udzielił rozumowi bystrości? [37] »Kto obrachował chmury w mądrości Swojej, a łagwie nieba - któż je wypróżnia? [38] »Gdy zlewa się proch w odlew, a skiby do siebie przylegają. [39] »Izali łowisz dla lwicy zdobycz, a żądzę lwiąt - czy ją zaspakajasz. [40] »Gdy się czają w jaskiniach, gdy rozkładają się w gęstwinie na czatach? [41] »Kto przygotowuje krukowi jego pokarm, gdy pisklęta jego do Boga wołają, tułając się bez pożywienia? 
«  Księga Hioba 37 Księga Hioba 38 Księga Hioba 39  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).