Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 104
«  Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Uwielbiaj duszo moja Boga. Boże, Panie mój, wielkiś bardzo, majestatem i wspaniałością przyodziałeś się. [2] »Oblekasz się światłem jako szatą, rozpościerasz niebiosa jak oponę. [3] »Pokrywasz wodami górne sklepienia Twoje, czynisz obłoki wozem Twoim, unosisz się na skrzydłach wiatru. [4] »Czynisz posłańcami Twoimi wichry, sługami Twoimi płomienie gorejące. [5] »Utwierdziłeś ziemię na podstawach jéj, nie zachwieje się na wieki wieków. [6] »Otchłań, jak szatą zakryłeś ją, nad górami stały wody. [7] »Na groźbę Twą uciekły, na głos Twój piorunujący pomknęły. [8] »Wzniosły się nad góry, zstąpiły w doliny, do miejsca, któreś ustanowił im. [9] »Granicę wytknąłeś, by jéj nie przekroczyły, by nie wróciły, aby pokryć ziemię. [10] »Rozprowadzasz źródła po dolinach, między górami toczą się. [11] »Napawają wszelkie zwierzę dzikie, gaszą leśne osły swe pragnienie. [12] »Ponad niemi ptactwo nieba spoczywa, z pośród gałęzi wydają głos. [13] »Zraszasz góry ze sklepień Twoich, owocem dzieł Twoich nasyca się ziemia. [14] »Wyprowadzasz trawę dla bydła, i rośliny przy pracy człowieka, dla dobycia chleba z ziemi. [15] »By wino rozweselało serce człowieka, aby jaśniało oblicze od oliwy, a chléb ciało człowieka posilał. [16] »Nasiąkły drzewa Boże, cedry Libanu, które zasadził. [17] »Na których ptaki gnieżdżą się, bocian któremu cyprysy domem. [18] »Góry wysokie dla kozic, skały schronieniem dla królików. [19] »Ustanowił miesiąc na pewne czasy, słońcu wyznaczył zachód jego. [20] »Sprawiasz ciemność i nastaje noc, w niéj się porusza wszelka dzicz lasu. [21] »Lwięta ryczą o żer, żądając od Pana pożywienia swego. [22] »Zajaśnieje słońce, ustępują i w kniejach swoich zalegają. [23] »Wychodzi człowiek do roboty swojéj i do pracy swojéj do wieczora. [24] »Jak mnogie dzieła Twoje Boże, wszystkieś w mądrości urządził, pełną ziemia dóbr Twoich. [25] »To morze wielkie i rozległe na wsze strony, tam płazy bez liczby, zwierzęta małe i wielkie. [26] »Tam okręty krążą, potwór który stworzyłeś, by się rozkoszował w niém. [27] »Wszystko ku Tobie spogląda, byś im udzielił strawy na czasie. [28] »Dajesz im, zbierają; otwierasz dłoń Twoję, nasycają się dostatkiem. [29] »Ukrywasz oblicze Twoje, a trwoga je ogarnia; odbierasz im oddech, zamierają, i do prochu swego wracają. [30] »Wioniesz tchnieniem Twojém, odradzają się, i odnawiasz oblicze ziemi. [31] »Oby była chwała Boga na wieki, oby radował się Bóg tworami Swojemi. [32] »Gdy spojrzy na ziemię, zadrży; dotknie się gór, a zadymią się. [33] »Śpiewać będę Bogu póki życia, wysławiać Pana o ile bytu mego. [34] »Oby miłą była Mu mowa moja, ja cieszyć się będę Bogiem. [35] »Oby znikli grzesznicy z ziemi, a niegodziwych by już nie stało. Wielbij duszo moja Boga. Halleluja. 
«  Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).