Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 108
«  Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(108:1) Pieśń, psalm Dawida. (108:2) Pokrzepione serce moje, śpiewam i wysławiam wraz z duszą moją. [2] »(108:3) Rozdźwięcz się lutnio i cytro, budzę się wraz z jutrzenką. [3] »(108:4) Wysławiać Cię będę wśród narodów Boże, opiewać Cię w pośród ludów. [4] »(108:5) Bo wielką ponad nieba łaska Twoja, i pod obłoki prawda Twoja. [5] »(108:6) Wznieś się nad niebiosa Panie, i nad ziemię całą chwałę Twoję. [6] »(108:7) Aby byli ocaleni ulubieńcy Twoi, dopomóż prawicą Twoją i wysłuchaj mnie. [7] »(108:8) Pan wyrzekł w świętości Swojéj, ucieszę się, podzielę Szechem i dolinę Sukoth pomierzę. [8] »(108:9) Mój Gilead i mój Menasse, a Efraim twierdzą główną moją; Jehuda berłem mojém. [9] »(108:10) Moab miską do umywania mojego, na Edom rzucam obuwie moje, nad Filisteą zatryumfuję. [10] »(108:11) Kto mnie wprowadzi do miasta obronnego, kto mnie powiódł do Edomu. [11] »(108:12) Czyliż nie Ty Panie, któryś nas porzucił, a nie występowałeś o Panie, wśród zastępów naszych. [12] »(108:13) Użycz nam pomocy przeciw wrogowi, bo zawodną pomoc ludzka. [13] »(108:14) Z Panem dokonamy przewagi, a On zdepcze wrogi nasze. 
«  Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).