Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 116
«  Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Błogo mi, że wysłuchał Bóg głos mój, błagania moje. [2] »Że skłonił ucho Swoje ku mnie, i póki dni moje wzywać Go będę. [3] »Ogarnęły mnie bóle śmierci, a męczarnie grobu nawiedziły mnie, ucisk i smutek dościgły mnie. [4] »Ale w imię Boga wołałem, racz Boże, ocal duszę moję. [5] »Litościwy Bóg i sprawiedliwy, a Pan nasz miłosierny. [6] »Strzeże prostodusznych Bóg, biedny byłem a wspomógł mnie. [7] »Wróć duszo moja do spokoju swojego, albowiem Bóg ulitował się nad tobą. [8] »Bo wybawiłeś duszę moję od śmierci, oko moje od łez, nogę moję od upadku. [9] »Postępować będę wobec Boga, w krainach życia. [10] »Wierzyłem, gdym wołał: jakżem biedny bardzo. [11] »Rzekłem w trwodze mojéj: wszyscy ludzie zawodni. [12] »Czém wywdzięczę się Bogu za wszystkie dobrodziejstwa Jego względem mnie. [13] »Czarę wybawienia podniosę, i w imię Boże zawołam. [14] »Śluby moje Bogu spełnię, wobec całego narodu Jego. [15] »Drogą w oczach Boga śmierć cnotliwych Jego. [16] »O Boże, wszak ja sługa Twój, syn służebnicy Twojej, rozwiązałeś pęta moje. [17] »Tobie składam ofiarę dziękczynną, i w imię Boże wołam. [18] »Śluby Moje Bogu spełniam wobec całego narodu Jego. [19] »W przedsieniach domu Bożego, we wnętrzu Twojém Jerozolimo. Halleluja. 
«  Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).