Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 118
«  Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dziękujcie Bogu, bo dobry, bo na wieki łaska Jego. [2] »Niechaj głosi Izrael, że na wieki łaska Jego. [3] »Niechaj głosi dom Aarona, że na wieki łaska Jego. [4] »Niechaj głoszą bogobojni, że na wieki łaska Jego. [5] »Z ucisku wzywałem Pana, odpowiedział mi w wolności Pan. [6] »Bóg ze mną, nie ulęknę się; cóż uczyni mi człowiek? [7] »Bóg ze mną, ku pomocy mojéj, a ja spozierać będę na nieprzyjaciół moich. [8] »Lepiéj ufać Bogu, niż polegać na człowieku. [9] »Lepiéj ufać Bogu, niż polegać na możnych. [10] »Wszystkie ludy otoczyły mnie; w imię Boże zniosłem je. [11] »Obległy mnie i otoczyły; w imię Boże zniosłem je. [12] »Obległy mnie jak pszczoły, wspłonęły płomieniem cierni; w imię Boże zniosłem je. [13] »Nacierałeś, nacierałeś na mnie, by mnie powalić; ale Bóg mi dopomógł. [14] »Sławą i pieśnią moją Bóg; On był mi pomocą. [15] »Głos radości i zwycięztwa w namiotach cnotliwych; prawica Boga okazała potęgę. [16] »Prawica Boga górą, prawica Boga okazała potęgę. [17] »Nie umrę, a będę żył i głosił czyny Pana. [18] »Karcić, karcił mnie Pan, ale śmierci nie podał mnie. [19] »Otwórzcie mi wrota cnoty, wnijdę w nie, podziękuję Panu. [20] »Oto wrota Boże, cnotliwi niech wejdą w nie. [21] »Dzięki Ci żeś mnie wysłuchał i był mi pomocą. [22] »Kamień porzucony przez budowniczych, stał się kamieniem węgielnym. [23] »Od Boga wyszło to, co tak cudowném w oczach naszych. [24] »Ten to dzień sprawił Bóg, radujmy się i cieszmy nim. [25] »Racz Boże, dopomóż, racz Boże, poszczęść. [26] »Błogosławiony kto przychodzi w imię Boże; błogosławimy wam z domu Bożego. [27] »Wszechmocny Bóg zajaśniał nam, przywiążcie ofiarę mirtami do węgłów ołtarza. [28] »Moim Panem Ty i dzięki Ci składam, Panem moim i wynoszę Cię. [29] »Dziękujcie Bogu bo dobry, bo na wieki łaska Jego. 
«  Księga Psalmów 117 Księga Psalmów 118 Księga Psalmów 119  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).