Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 139
«  Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139 Księga Psalmów 140  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Dawida pieśń. Boże, Ty zbadałeś mnie i znasz. [2] »Ty znasz spoczynek mój i wstawanie moje, wyrozumiewasz myśl moję zdaleka. [3] »Chód mój i leżenie moje wyśledziłeś, a na wszystkie drogi moje baczysz. [4] »Bo zanim wyraz na języku moim, już, Boże, znasz go cały. [5] »Ze wszech stron opasałeś mnie, i położyłeś na mnie dłoń Twoję. [6] »Niedościgłém dla mnie zrozumienie tego, tak wzniosłe, że nie podołam mu. [7] »Dokąd ujdę przed duchem Twoim, i dokąd przed obliczem Twojém schronię się. [8] »Gdybym się wzniósł ku niebu, tam Ty, i gdybym sobie usłał w otchłani, tuż jesteś. [9] »Gdybym wziął skrzydła jutrzni, spoczął na krańcu morza. [10] »Nawet tam ręka Twoja powiodłaby mnie, a ujęła prawica Twoja. [11] »A gdybym rzekł: wszak ciemność mnie ukryje, a nocą stanie się światło wokoło mnie. [12] »I ciemność nie zaciemnia przed Tobą, a noc jako dzień świeci; tak ciemność jak światło. [13] »Boś Ty ukształtował wnętrzności moje, osnułeś mnie w żywocie matki mojéj. [14] »Sławię Cię, bom dziwnie cudowny, cudowne twory Twoje, a dusza moja poznaje to dobrze. [15] »Nie tajne było jestestwo moje przed Tobą, gdym się tworzył w tajni, wysnuwał w głębinach ziemskich. [16] »Zaród mój widziały oczy Twoje, i w księdze Twojéj, gdzie wszystkie zapisane przeznaczenia przyszłe, i dla niego było jedno między niemi. [17] »A mnie jak cenne były zamysły Twoje, Panie, jak potężną ich liczba. [18] »Gdybym je liczył, nad piasek liczniejsze; powstałem i wciąż jestem z Tobą. [19] »Gdybyś też zgładził, Panie, niegodziwego, a do mężów krwawych: wara odemnie. [20] »Którzy Cię wzywają dla zbrodni, wzywają dla fałszu, wrogi Twoje. [21] »Czyliż nienawidzących Cię, Boże, nie nienawidzę, i przeciwnikami Twoimi się nie brzydzę. [22] »Całą nienawiścią nienawidzę ich, wrogami są mi. [23] »Doświadcz mnie Panie, poznaj serce moje, wypróbuj mnie i poznaj myśli moje. [24] »I patrz czy droga przekory we mnie, a prowadź mnie po drodze wieczności. 
«  Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139 Księga Psalmów 140  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).