Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 19
«  Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(19:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (19:2) Niebiosa opowiadają chwałę Pana, a dzieła rąk Jego wygłasza nieboskłon. [2] »(19:3) Dzień dniowi podaje hasło, a noc nocy przekazuje wieść. [3] »(19:4) Bez mowy, bez wyrazów, nie słychać głosu ich. [4] »(19:5) Po całéj ziemi rozchodzi się ich dźwięk, aż na kraniec świata ich słowo, kędy słońcu namiot postawił. [5] »(19:6) A ono jak oblubieniec wychodzi ze swéj komnaty, cieszy się jak bohater, by przebiedz drogę. [6] »(19:7) Od krańca niebios wschód jego, a jego obieg do krańców ich; a nic nie ukryte przed żarem jego. [7] »(19:8) Nauka Boża doskonała, orzeźwia duszę; świadectwo Boże wiarygodne, uczy mądrości prostodusznego. [8] »(19:9) Rozkazy Boże proste, rozweselają serce; przykazanie Boże jasne, oświeca oczy. [9] »(19:10) Bojaźń Boża czysta, ostoi się na wieki; ustawy Boże prawdą, sprawiedliwe społem. [10] »(19:11) Pożądańsze od złota i szczerego złota mnóstwa, słodsze od miodu i patoki się rozpływającej. [11] »(19:12) I sługa Twój ustrzeżony przez nie, w przestrzeganiu ich sowita nagroda. [12] »(19:13) Mimowolne błędy, któż je spostrzeże, od skrytych oczyść mnie. [13] »(19:14) Ale i od rozmyślnych oddal sługę Twojego, by nie owładnęły mną; wtedy będę nieskazitelny i oczyszczony od grzechu wielkiego. [14] »(19:15) Oby znalazły upodobanie słowa ust moich i myśli serca mojego przed Tobą o Boże, opoko moja i wybawicielu mój. 
«  Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).