Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 26
«  Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Od Dawida. - Osądź mnie Boże, bo w niewinności postępuję, i Bogu ufam i nie chwieję się. [2] »Doświadcz mnie Boże i wypróbuj, oczyść wnętrzności i serce moje. [3] »Albowiem miłosierdzie Twoje mam przed oczyma, a postępuję w prawdzie Twojéj. [4] »Nie przesiaduję z ludźmi fałszu, z obłudnymi nie schodzę się. [5] »Nienawidzę zboru złoczyńców, z bezbożnymi nie zasiadam. [6] »Umywam w niewinności ręce, i okrążam ołtarz Twój, Boże. [7] »By zawtórować głosem dziękczynienia, i opowiedzieć wszystkie cuda Twoje. [8] »Boże, umiłowałem siedzibę domu Twojego, i miejsce przybytku chwały Twojéj. [9] »Nie porwij z grzesznikami duszy mojéj, a z mężami krwi życia mojego. [10] »W których ręku zdrada, a których prawica pełna wziątku. [11] »Ja jednak w niewinności méj postępuję, wyswobódź mnie i zmiłuj się nademną. [12] »Noga moja stanęła na równi; w zgromadzeniach wysławiać będę Boga. 
«  Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).