Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 33
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Weselcie się sprawiedliwi w Bogu; prawym przystoi chwała. [2] »Wysławiajcie Boga cytrą, lirą dziesięciostrunną śpiewajcie Mu. [3] »Śpiewajcie Mu pieśń nową, udatnie zagrajcie przy odgłosie trąb. [4] »Bo rzetelne jest słowo Boże, a każde Jego dzieło prawdziwe. [5] »Miłuje sprawiedliwość i prawo, miłosierdzia Bożego pełną jest ziemia. [6] »Słowem Bożém niebiosa stanęły, tchnieniem ust Jego wszystkie ich zastępy. [7] »Skupia niby w ścianę wody morza, składa w zbiorniki tonie. [8] »Niech boi się Boga cała ziemia, przed Nim niech drżą wszyscy mieszkańcy świata. [9] »Albowiem On rzekł, a stało się, On rozkazał, a stanęło. [10] »Bóg wywraca zamiary pogan, niweczy zamysły ludów. [11] »Postanowienie Boga na wieki się ostoi, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. [12] »Szczęsny naród, którego Bóg jest Panem, lud, który wybrał na dziedzictwo Swoje. [13] »Z niebios spogląda Bóg, widzi wszystkie syny Adama. [14] »Z przybytku siedziby Swojéj spoziera na wszystkich mieszkańców ziemi. [15] »Który kształtuje wraz serca ich, który zważa na wszystkie sprawy ich. [16] »Króla nie wybawia mnogie wojsko, a bohatera nie ocala pełnia siły. [17] »Zawodny rumak w wygranéj, i potęgą swéj mocy nie uchroni. [18] »Otóż oko Boże nad wielbicielami Swoimi, nad ufającymi miłosierdziu Jego. [19] »By wybawić od śmierci duszę ich, i zachować ich życie podczas głodu. [20] »Dusza nasza wygląda Boga, naszą pomocą i tarczą On. [21] »Albowiem w Nim raduje się serce nasze, bo w imię święte Jego pokładamy nadzieję. [22] »Niech będzie miłosierdzie Twoje Boże nad nami, jakeśmy zaufali Tobie. 
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).