Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 35
«  Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Od Dawida. Rozpraw się Boże z tymi, którzy prawują się ze mną; zwalcz tych, co przeciw mnie walczą. [2] »Chwyć za puklerz i tarczę, a powstań ku obronie mojéj. [3] »Porwij oszczep i stań zaporą przeciw prześladowcom moim; rzeknij duszy mojéj, pomocą twoją Ja. [4] »Niech zawstydzą się i zapłoną, którzy czyhają na życie moje, niech pierzchną i zarumienią się, którzy myślą o zagubie mojéj. [5] »Niech będą jak plewa wobec wiatru; a anioł Boży niechaj ich rozproszy. [6] »Niech będzie droga ich ciemna i śliska, a anioł Boży niechaj ich ściga. [7] »Gdyż bez przyczyny zastawiali mi zgubne sidła swoje, bez przyczyny podkopywali życie moje. [8] »Niech spotka go zaguba bezwiednie; a sidła, które ukrył niech uwikłają go, z łoskotem niech wpadnie w nie. [9] »A dusza moja rozraduje się w Bogu, ucieszy się pomocą Jego. [10] »Wszystkie członki moje zawołają: Boże, kto równy Tobie, który wybawiasz biednego od silniejszego, biednego i ubogiego od łupieżcy. [11] »Stawają świadki przemocy, o czem nie wiem badają mnie. [12] »Płacą mi złém za dobre; osierocona dusza moja. [13] »A ja, w czas ich niemocy, wdziałem wór żałobny, trapiłem postem duszę moję, a modlitwa moja do piersi méj wracała. [14] »Jak gdyby przyjacielem, jakby bratem moim był, błąkałem się; jakoby w żałobie po matce w czerni pochyliłem się. [15] »A oni w upadku moim cieszą się i gromadzą, gromadzą się przeciw mnie oszczercy których nie znam, szarpią mnie i nie poprzestają. [16] »Z obłudnymi szydercami i pochlebcami ostrzą na mnie zęby. [17] »Panie dopókiż patrzyć na to będziesz, odwiedź duszę moję od ich zgubnych zamysłów, od lwiąt moję jedyną. [18] »Wysławiać Cię będę w zborze wielkim, wśród ludu licznego chwalić Cię będę. [19] »Niech nie mają ze mnie uciechy, ci co mnie nienawidzą niesłusznie, a wrogują bez powodu; niech nie mrugają okiem. [20] »Bo nie zgodę głoszą, a na spokojnych téj ziemi słowa zdradne zmyślają. [21] »Rozwierają na mnie usta swoje, wołają: otóż! otóż! widzi to oko nasze. [22] »Widzisz to Boże, nie zamilcz; Panie nie oddalaj się odemnie. [23] »Obudź się a ocuć dla prawa mojego, Boże mój i Panie dla sprawy mojéj. [24] »Sądź mnie po sprawiedliwości Twojéj Boże, Panie mój, a niech nie mają ze mnie uciechy. [25] »Niech nie powiedzą sobie: otóż jest życzenie nasze, niech nie powiedzą: unicestwiliśmy go. [26] »Niech się zawstydzą i zarumienią społem, co cieszą się niedolą moją; niech okryją się hańbą i sromotą, którzy wynoszą się nademnie. [27] »Niech się uradują i ucieszą ci, co pragną usprawiedliwienia mego, i niech mawiają zawsze: wywyższon niech będzie Bóg, który życzy pokoju słudze Swojemu. [28] »A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość Twoję, dzień cały chwałę Twoję. 
«  Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).