Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 36
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(36:1) Przewodnikowi chóru. Od sługi Bożego, od Dawida. (36:2) Słowo występku do niegodziwego w sercu mojém. Nie ma bojaźni Boga przed oczyma Jego. [2] »(36:3) Bo schlebia mu w oczy, by znalazł grzech jego, by nienawidzieć. [3] »(36:4) Mowa ust jego nieprawość i obłuda, pomija by stać się mędrszym i poprawić się. [4] »(36:5) Nieprawość zamyśla na łożu swojém, stanął na drodze niedobréj, złém nie brzydzi się. [5] »(36:6) Boże do niebios sięga miłosierdzie Twoje, niezawodność Twoja pod obłoki. [6] »(36:7) Sprawiedliwość Twoja jako góry najwyższe, Twoje wyroki jako głębia niezmierna, człowieka i zwierzę wspomagasz Boże. [7] »(36:8) Jak cenną jest łaska Twoja, Panie, a synowie Adama, którzy pod cienie skrzydeł Twoich się chronią. [8] »(36:9) Nasyceni obfitością domu Twojego, a strumieniem rozkoszy Twoich napawasz ich. [9] »(36:10) Bo z Tobą źródło życia, w świetle Twojém oglądamy światło. [10] »(36:11) Rozciągnij łaskę Twoję nad tymi, co poznali cię; a sprawiedliwość Twoję na prawych sercem. [11] »(36:12) Niech nie nastąpi na mnie noga pychy, a ręka bezbożnych niech mnie nie potrąca. [12] »(36:13) Tam już padają złoczyńcy, porażeni i nie mogą powstać. 
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).