Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 47
«  Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(47:1) Przewodnikowi chóru, Korachidów, pieśń. (47:2) Wszystkie narody uderzcie w dłoń, wołajcie do Pana głosem radości. [2] »(47:3) Albowiem Bóg Najwyższy wspaniały, król wielki nad całą ziemią. [3] »(47:4) Podbija ludy pod władzę naszą, a narody pod stopy nasze. [4] »(47:5) Wybrał nam dziedzictwo nasze, chwałę Jakóba, którego umiłował. - Sela. [5] »(47:6) Wstąpił Pan przy okrzykach, Bóg przy odgłosie trąb. [6] »(47:7) Śpiewajcie Panu śpiewajcie; śpiewajcie królowi naszemu śpiewajcie. [7] »(47:8) Bo królem całéj ziemi Pan, zaśpiewajcie hymn. [8] »(47:9) Króluje Pan nad narodami, Pan zasiadł na tronie świętym Swoim. [9] »(47:10) Książęta ludów się gromadzą, lud Boga Abrahama; albowiem Pana są tarcze ziemskie, wielce wywyższony. 
«  Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).