Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 49
«  Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(49:1) Przewodnikowi chóru, Korachidów, pieśń. (49:2) Usłyszcie to wszystkie narody, posłuchajcie wszyscy mieszkańcy świata. [2] »(49:3) Zarówno dzieci ludu jak synowie mężów, społem bogaty i biedny. [3] »(49:4) Usta moje głoszą mądrość, a myśl z serca mego roztropność. [4] »(49:5) Skłonię ku przypowieści ucho moje, wyłożę przy lutni zagadkę moję. [5] »(49:6) Czemu bym się obawiał w dni złego, gdy grzech napastników moich mnie otacza. [6] »(49:7) Wy którzy polegacie na swojém mieniu i wielkiém bogactwem swojém się przechwalacie. [7] »(49:8) Zaprawdę odkupić się nie odkupi nikt, nie złoży Panu okupu swego. [8] »(49:9) Bo trudny okup duszy ich, a nie dokaże tego nigdy. [9] »(49:10) A choćby żył jeszcze długo, czyż nie obaczy grobu? [10] »(49:11) Tak obaczy! Mędrcy umierają, społem głupi i ograniczeni giną, i zostawiają innym mienie swoje. [11] »(49:12) W myśli ich, domy ich wieczne, mieszkania ich od pokolenia do pokolenia, nazywają od swego imienia ziemie swoje. [12] »(49:13) Ale człowiek w świetności nie ostanie się, podobnym jest do zwierząt które giną. [13] »(49:14) Taką ich droga, w tém niedorzeczność ich, a postępujący w ich ślady mowom ich potakują. - Sela. [14] »(49:15) Jako stado do grobu pędzą, śmierć pasterzy im, a panować tam będą prawi nazajutrz, a osoba ich będzie pastwą mogiły z pośród przybytku swojego. [15] »(49:16) Ale Pan wybawi duszę moję z mocy grobu, bo przyjmie mnie. - Sela. [16] »(49:17) Nie zajrzyj, gdy się kto bogaci, gdy się mnoży chwała domu jego. [17] »(49:18) Bo przy zgonie swoim nie zabierze wszystkiego, nie zstąpi za nim chwała jego. [18] »(49:19) Bo duszy swojéj za życia jeszcze złorzeczyć będzie, a przyzna ci, żeś dobrze sobie uczynił. [19] »(49:20) Przejdzie ona do rodu ojców jego, którzy na wieki nie będą oglądali światła. [20] »(49:21) Człowiek w świetności gdy nie zrozumie, podobny do zwierząt które giną. 
«  Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).