Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 52
«  Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(52:1) Przewodnikowi chóru dumanie Dawida. (52:1) Gdy przyszedł Doego Edomita i doniósł Saulowi i rzekł mu: wszedł Dawid do domu Achimelecha. (52:1) Czemu przechwalasz się złością mocarzu, łaska Pana nieustanna. [2] »(52:4) Zagubę knuje język twój, niby brzytwa wyostrzona gotujesz zdradę. [3] »(52:5) Upodobałeś raczéj zło aniżeli dobro, fałsz aniżeli słowa prawdy. - Sela. [4] »(52:6) Upodobałeś wszelkie mowy zgubne, języku zdradziecki. [5] »(52:7) To téż Pan skruszy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie cię z namiotu i wykorzeni cię z ziemi żyjących. - Sela. [6] »(52:8) I ujrzą to sprawiedliwi i wzdrygną się, i jemu urągać będą. [7] »(52:9) Oto człowiek, który nie uczynił Pana obroną swoją, a polegał na wielkiém bogactwie swojém, dufał w potęgę swoję. [8] »(52:10) A ja, jako oliwnik zielony w domu Pańskim, zaufałem łasce Pana wiecznie i zawsze. [9] »(52:11) Wysławiać Cię będę na wieki za to co uczynisz, i zaufam imieniu Twojemu, gdyż słodkiém ono dla miłujących Cię. 
«  Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).