Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 53
«  Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53 Księga Psalmów 54  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(53:1) Przewodnikowi chóru Macholitów. - Dumanie Dawida. (53:2) Rzecze nikczemny w sercu swojém: niemasz Boga; zepsuci skażeni nieprawością, niema czyniącego dobro. [2] »(53:3) Pan z nieba spogląda na synów ludzkich, by zobaczyć, jest-li rozumny, szukający Pana. [3] »(53:4) Wszystko odstąpiło, społem popsuli się, niema czyniącego dobro, ani jednego. [4] »(53:5) Czyż nie znają złoczyńcy, co pożerają lud mój, spożywają jako chleb, Pana, którego nie wezwali. [5] »(53:6) Tam zatrwożyli się trwogą, gdzie nie było trwogi, gdyż Pan rozproszył kości oblegających Cię, pohańbiłeś ich, bo Pan wzgardził nimi. [6] »(53:7) Ktoby dał z Cyonu pomoc Izraelowi; gdy zwróci Pan wygnańców narodu Swego, rozweseli się Jakób, rozraduje się Izrael. 
«  Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53 Księga Psalmów 54  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).