Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 65
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(65:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, śpiew. (65:2) Ciebie oczekuje chwała Panie, na Cyonie, i Tobie spełnia się ślub. [2] »(65:3) Który słuchasz modlitwy, do Ciebie wszelkie ciało przybiega. [3] »(65:4) Sprawy grzeszne owładnęły mną, występki nasze, Ty odpuściłeś je. [4] »(65:5) Szczęsny, kogo wybierasz i zbliżasz, kto zamieszka w przedsieniach Twoich. My nasycim się dobrem domu Twojego, świętego przybytku Twojego. [5] »(65:6) Cudami w sprawiedliwości nam odpowiedziałeś, Panie pomocy naszéj, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. [6] »(65:7) Utwierdzasz góry mocą Twoją, przepasany potęgą. [7] »(65:8) Uciszasz szum mórz, szum ich bałwanów i wrzenie narodów. [8] »(65:9) A drżą mieszkańcy kresów przed znamionami Twojemi; krańce wschodu i zachodu rozweselasz. [9] »(65:10) Nawiedziłeś ziemię i zrosiłeś ją, szczodrze ją wzbogaciłeś, strumień Pański pełen wody; przygotowujesz zboże ich, bo tak urządziłeś ją. [10] »(65:11) Zagony jéj skropiłeś, obniżyłeś bruzdy jéj; ulewami spulchniłeś ją, plon jéj pobłogosławiłeś. [11] »(65:12) Uwieńczyłeś rok dobrocią Twoją; drogi Twoje kapią obfitością. [12] »(65:13) Wybujały pastwiska puszczy, a roskoszą wzgórza się opasują. [13] »(65:14) Pokrywają się błonia owcami, a doliny zasuły się zbożem; okrzykują i śpiewają. 
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).