Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 72
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Salomonowi. - Panie, prawa Twoje królowi daj; a sprawiedliwość Twoję synowi królewskiemu. [2] »Aby rządził ludem Twoim w sprawiedliwości; a uciśnionymi Twoimi wedle prawa. [3] »Niech zwiastują góry pokój ludowi; i pagórki się odezwą sprawiedliwością. [4] »Niechaj sądzi uciśnionych w narodzie, wspomoże dzieci biednych, a zgniecie grabieżcę. [5] »Aby obawiali się Ciebie póki słońce; i w obliczu księżyca, z pokolenia w pokolenie. [6] »Niech znijdzie jako deszcz na łąkę skoszoną; jako ulewa nawodniająca ziemię. [7] »Niech rozkwitnie za dni jego sprawiedliwy; i pełnia pokoju póki nie stanie księżyca. [8] »I niech włada od morza do morza; i od strumienia aż do krańców ziemi. [9] »Przed nim niech klękają mieszkańcy stepu; a wrogi jego proch niech liżą. [10] »Królowie Tarszyszu i wysp dań mu złożą; królowie Szeby i Seby haracz przyniosą. [11] »I będą się przed nim korzyć wszyscy królowie; wszystkie ludy służyć mu będą. [12] »Gdyż ocala ubogiego, który woła, i uciśnionego, który nie ma wybawcy. [13] »Miłosiernym jest dla biednych i ubogich; a duszę ubogich wybawia. [14] »Od gwałtu i grabieży wyzwala duszę ich; i drogą jest krew ich w oczach jego. [15] »I będzie żył, da mu złota Szeby, a modlić się będzie za niego nieustannie, i codziennie mu błogosławić. [16] »Będzie obfitość zboża w kraju, na wierzchach gór zaszumi jak Libanon plon jego, a zakwitną po miastach jak trawa ziemi. [17] »Przetrwa imię jego wieki, i w obliczu słońca wzrośnie imię jego; i błogosławić się niém będą wszystkie ludy, i mienić je będą szczęśliwém. [18] »Chwała Bogu, Panu, Panu Izraela, który spełnia cuda jedyny. [19] »I niech będzie błogosławione imię chwały Jego na wieki, i niech napełni się chwałą Jego cała ziemia. Amen i amen. [20] »Skończyły się modły Dawida, syna Izajego. 
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).