Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 83
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(83:1) Śpiew, pieśń Asafa. (83:2) Panie nie użycz spokoju Sobie, nie zamilknij i nie spocznij o Panie! [2] »(83:3) Bo oto wrogi Twoje wrą, a nieprzyjaciele Twoi podnoszą głowę. [3] »(83:4) Przeciw ludowi Twojemu knują spisek, i naradzają się przeciw osłonionym Twoją pieczą. [4] »(83:5) Powiadają: pójdźmy wytępmy ich z pośród narodów, by nie wspomnianém było imię Izraela więcéj. [5] »(83:6) Tak, zmawiają się jednomyślnie przeciw Tobie, przymierze zawierają. [6] »(83:7) Namioty Edomitów i Izmaelitów, Moabitów i Hagryitów. [7] »(83:8) Gebal i Amon i Amalek, Filistea wraz z mieszkańcami Tyru. [8] »(83:9) I Aszur łączy się z niemi, stał się ramieniem synom Lota. - Sela. [9] »(83:10) Spraw im jak Midianitom, Syserze, i Jabinowi nad potokiem Kiszon. [10] »(83:11) Co zginęli pod En-Dor, stali się mierzwą dla ziemi. [11] »(83:12) Spraw ich wodzom jak Orebowi i jak Zeebowi, aby byli jak Zebach i Calmuna wszyscy książęta ich. [12] »(83:13) Co rzekli: zdobędziemy sobie niwy Pańskie. [13] »(83:14) Panie mój, uczyń ich jako zamieć, i jako źdźbło przed wiatrem. [14] »(83:15) Jak ogień który zapala las, i jak płomień który ogarnia pożarem góry. [15] »(83:16) Tak rozpędź ich nawałnicą Twoją, a huraganem Twoim zatrwóż ich. [16] »(83:17) Okryj twarz ich sromotą, by zapragnęli imienia Twojego Boże. [17] »(83:18) Niech będą pohańbieni i zatrwożeni na zawsze, a niech pobledną i zginą. [18] »(83:19) Niech poznają, że Ty, którego imię Bóg, jedynie najwyższy na ziemi całéj. 
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).