Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 86
«  Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Modlitwa Dawida. Skłoń Boże ucho Twoje odpowiedz mi, bom nędzny i biedny. [2] »Ochroń duszę moję, wszak cnotliwy jestem, wspomóż sługę Twojego, Ty o Panie mój, ufającego Tobie. [3] »Zmiłuj się nademną Panie, bo do Ciebie wołam ustawicznie. [4] »Pociesz duszę sługi Twojego, bo do Ciebie Panie duszę moję wznoszę. [5] »Bo Ty Panie dobry i pobłażliwy, i wielce łaskawy dla wszystkich, którzy wzywają Cię. [6] »Wysłuchaj Boże modlitwę moję, i bacz na głos błagania mojego. [7] »W dzień niedoli mojéj wzywam Cię, bo Ty odpowiesz mi. [8] »Nikt nie dorówna Tobie pomiędzy bóztwami Panie, nic nie dorówna dziełom Twoim. [9] »Wszystkie ludy któreś stworzył, przyjdą i ukorzą się przed Tobą Panie, i cześć złożą imieniu Twojemu. [10] »Boś wielki Ty i cudotwórczy, Ty Panie sam jeden. [11] »Wskaż mi Boże drogę Twoję, będę postępował w prawdzie Twojéj, zjednaj serce moje dla czci imienia Twojego. [12] »Wielbić Cię będę Boże, Panie mój, całém sercem mojém, i czcić imię Twoje na wieki. [13] »Bo łaska Twoja wielka dla mnie, ocaliłeś duszę moję z otchłani głębokiéj. [14] »Panie, niecni powstali na mnie, i zastęp okrutników pożąda duszy mojéj, a nie mają Ciebie przed sobą. [15] »A Ty Panie, Pan miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, pełen litości i prawdy. [16] »Zwróć się do mnie i zmiłuj się nademną, daj opiekę Twoję słudze Twojemu, i wspomóż syna służebnicy Twojéj. [17] »Uczyń mi znak łaski, a ujrzą nieprzyjaciele moi i zawstydzą się, że Ty Boże wspomagasz i pocieszasz mnie. 
«  Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).