Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 87
«  Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Korachidów pieśń, śpiew. Twierdza Jego na górach świętych. [2] »Miłuje Bóg wrota Cyonu nad wszystkie siedziby Jakóba. [3] »Wspaniałości głoszą o tobie, grodzie Pański. - Sela. [4] »Gdy wspominam Rahab i Babel przyjaciołom moim, oto Filisteę i Cor wraz z Kuszem: ów urodził się tam. [5] »A o Cyonie mówią: mąż nie jeden urodził się w nim, a On utwierdził go, Najwyższy. [6] »Bóg liczy spisując narody: ten urodził się tam. - Sela. [7] »A wieszcze jako i lutniści, wszystkie dzieci moje w tobie. 
«  Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).