Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 89
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(89:1) Dumanie Ethana, Ezrachidy. (89:2) Łaski Boga wiecznie śpiewać będę, od pokolenia do pokolenia wygłaszać niezawodność Twoję usty mojemi. [2] »(89:3) Zaprawdę rzekłem: na wieki łaska Twoja ustalona, w niebiosach utwierdziłeś niezawodność Twoję. [3] »(89:4) Zawarłem przymierze z wybrańcem Moim, zaprzysiągłem Dawidowi słudze Mojemu. [4] »(89:5) Na wieki utrwalę ród twój, zbudowałem z pokolenia do pokolenia tron twój. - Sela. [5] »(89:6) I wysławiają niebiosa cuda Twoje Boże, i niezawodność Twoję w zborze świętych. [6] »(89:7) Bo któż na wysokościach dorówna Bogu, podobny do Boga między synami bóztw. [7] »(89:8) Pan wielbiony w zgromadzeniu świętych niezliczoném, a wspaniały ponad całém otoczeniem Swojém, [8] »(89:9) Boże Panie zastępów, któż jak Ty potężny Panie, a prawda otoczeniem Twojém. [9] »(89:10) Ty władasz pysznością morza, gdy podnoszą się fale jego, Ty je poskramiasz. [10] »(89:11) Tyś zdeptał niby poległego zuchwalca, ramieniem potęgi Twojéj rozproszyłeś wrogi Twoje. [11] »(89:12) Twojém niebo, również Twoją ziemia, świat i co go napełnia Tyś ustanowił. [12] »(89:13) Północ i południe Tyś je utworzył, Tabor i Chermon w imię Twoje śpiewają. [13] »(89:14) Twoją moc i potęga, silną dłoń Twoja, wzniosłą prawica Twoja. [14] »(89:15) Sprawiedliwość i prawo podstawą tronu Twego, miłość i prawda poprzedzają oblicze Twoje. [15] »(89:16) Szczęsny lud, który zna głos surmy, Boże, w świetle oblicza Twojego postępują. [16] »(89:17) W imię Twoje weselą się zawsze, a sprawiedliwością Twoją się chlubią. [17] »(89:18) Bo ozdobą siły ich Ty, a łaską Twoją wywyższa się róg nasz. [18] »(89:19) Albowiem od Boga tarcza nasza, od Świętego w Izraelu król nasz. [19] »(89:20) Niegdy powiedziałeś w objawieniu do pobożnego Twojego i rzekłeś: udzieliłem mocy bohaterowi, wyniosłem młodzieńca z ludu. [20] »(89:21) Znalazłem Dawida sługę Mojego, olejem Moim świętym pomazałem go. [21] »(89:22) Przy którym ręka Moja wytrwa, a ramię Moje zasili go. [22] »(89:23) Nie naprze nań wróg, a syn bezprawia nie uciemięży go. [23] »(89:24) I skruszę przed nim nieprzyjaciół jego, a przeciwników jego zgromię. [24] »(89:25) A rzetelność i łaska Moja przy nim, a przez imię Moje wywyższy się róg jego. [25] »(89:26) I położę na morze rękę jego, a na rzeki prawicę jego. [26] »(89:27) On zwać Mnie będzie: Tyś ojciec mój, Pan mój i opoka pomocy mojéj. [27] »(89:28) Ja téż pierworodnym ustanowię go, najwyższym nad królami ziemi. [28] »(89:29) Na wieki zachowam mu łaskę Moję, a przymierze Moje wierném mu zostanie. [29] »(89:30) I utrwalę na zawsze ród jego, a tron jego jako dni niebios. [30] »(89:31) A jeśli opuszczą synowie jego zakon Mój, a wedle praw Moich postępować nie będą. [31] »(89:32) Jeśli ustawy Moje znieważą, a przykazań Moich nie będą strzegli. [32] »(89:33) Napomnę biczem odstępstwo ich, i plagami winę ich. [33] »(89:34) Ale łaski Mojéj nie cofnę od niego, a nie zaprę się rzetelności Mojéj. [34] »(89:35) Nie naruszę przymierza Mojego, a wyrzeczenia ust Moich nie odmienię. [35] »(89:36) Raz zaprzysiągłem na świętość Moję, czyż Dawidowi skłamię? [36] »(89:37) Ród jego na wieki ostanie się, a tron jego jak słońce przedemną. [37] »(89:38) Jak księżyc będzie utwierdzonym na zawsze, świadek w obłokach wierny. - Sela. [38] »(89:39) A Tyś porzucił i wzgardził, uniosłeś się na pomazańca Twojego. [39] »(89:40) Zerwałeś przymierze sługi Twojego, znieważyłeś w prochu diadem jego. [40] »(89:41) Zburzyłeś wszystkie warownie jego, przemieniłeś twierdze jego w zwaliska. [41] »(89:42) Obdzierają go wszyscy przechodnie po drodze, stał się pośmiewiskiem sąsiadom swoim. [42] »(89:43) Wyniosłeś prawicę ciemięzców jego, uradowałeś wszystkie wrogi jego. [43] »(89:44) I odwróciłeś ostrze miecza jego, nie dałeś mu się ostać na wojnie. [44] »(89:45) Znieważyłeś blask jego, a tron jego o ziemię powaliłeś. [45] »(89:46) Skróciłeś dni młodości jego, okryłeś go sromotą. - Sela. [46] »(89:47) Dopókiż Boże ukrywać się będziesz zupełnie, pałać będzie jak ogień gniew Twój. [47] »(89:48) Wspomnij jak nikły jestem, jak na marne stworzyłeś wszystkich synów ludzkich. [48] »(89:49) Któryż człowiek żyć będzie a nie ujrzy śmierci, ocali duszę swą z mocy grobu. - Sela. [49] »(89:50) Gdzież łaski Twoje dawne Panie, któreś zaprzysiągł Dawidowi w wierności Twojéj. [50] »(89:51) Wspomnij Panie na wstyd sług Twoich, który niosłem w łonie mojém od wszystkich tych licznych narodów. [51] »(89:52) Którym lżyli wrogowie Twoi, o Boże, którym lżyli kroki pomazańca Twego. [52] »(89:53) Pochwalonym Bóg na wieki. Amen i amen. 
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).