Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 92
«  Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(92:1) Psalm, pieśń na dzień Sabbatu. (92:2) Miło chwalić Boga, sławić imię Twe Najwyższy. [2] »(92:3) Opiewać zrana miłosierdzie Twoje, a niezawodność Twoję po nocach. [3] »(92:4) Na dziesięciostrunnéj lutni i na lirze, przy podźwięku cytry. [4] »(92:5) Bo uradowałeś mnie Boże czynami Twojemi, o dziełach rąk Twoich śpiewać będę. [5] »(92:6) Jak wzniosłe dzieła Twoje Boże, niezmiernie głębokie zamysły Twoje. [6] »(92:7) Człowiek nierozumny jest, nie odgadnie, ograniczony on i nie dociecze tego. [7] »(92:8) Jeżeli rozrastają się niegodziwi jako trawa, a rozkwitają wszyscy złoczyńcy, to aby zatraceni byli na wieki. [8] »(92:9) A Ty wzniosły wieczyście o Boże. [9] »(92:10) Bo oto wrogi Twoje o Boże, bo oto wrogi Twoje zginą, rozproszeni będą wszyscy złoczyńcy. [10] »(92:11) Ale wzniosłeś niby bawoli, róg mój; namaszczony jestem oliwą zieloną. [11] »(92:12) A napawa się oko moje prześladowcami moimi, a o powstałych na mnie złoczyńcach usłyszy ucho moje. [12] »(92:13) Sprawiedliwy jak palma zakwitnie, jak cedr Libanu wystrzeli. [13] »(92:14) Zaszczepieni w domu Bożym, w dworcach Pana naszego zakwitną. [14] »(92:15) Jeszcze owocem się pokryją w starości, pełni soków i zieleni będą. [15] »(92:16) By opowiadać, że sprawiedliwym Bóg, opoka moja, a niema krzywdy w Nim. 
«  Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).